Snelheidscontroles in Andijk

Andijk – Gisteren heeft de Dorpsraad Andijk overleg gehad met burgemeester Frank Streng over een aantal zaken die op het dorp spelen. Eén van die onderwerpen is de reeks klachten die de dorpsraad tot op de dag van vandaag ontvangt namelijk het te hard rijden in het dorp. De dorpsraad heeft erbij de burgemeester op aangedrongen dat snelheidscontroles nodig zijn om de verkeerssituatie in het dorp veiliger te maken.

Burgemeester Frank Streng

Periodieke controles

Burgemeester Streng, die sinds kort Verkeer in zijn portefeuille heeft, zal dit met de politie bespreken en het ligt in de bedoeling dat op korte termijn snelheidscontrole gehouden worden en vervolgens periodiek. De politie zal overtreders dan bekeuren.

Te hard

“We hebben vorig jaar de klachten geïnventariseerd en zelf snelheidscontroles uitgevoerd en gebleken is dat vrijwel iedereen te hard rijdt op het dorp. En het zijn ook vooral de Andijkers zelf die te hard rijden. Soms met flinke uitschieters zoals 128 km op de Dijkgraaf Grootweg waar je 80 mag, 120 km op de Ged. Laanweg waar een maximum geldt van 60 km en 72 km op de Kleingouw waar je maximaal 30 of 50 km mag rijden. We zijn blij met de medewerking van de burgemeester om het veiliger te maken op het dorp”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad.

Boetes

50 in plaats van 30 km/u

De boetes zijn niet mals! We hebben dankzij het Openbaar Ministerie een paar boetes op een rijtje gezet, wat het je eventueel zou gaan kosten als je je niet aan de snelheid houdt:

 • Je rijdt met een auto.
 • Je rijdt binnen de bebouwde kom in een 30km zone.
 • Je reed met een snelheid van 50 km/u.
 • De maximaal toegestane snelheid ter plaatse was 30 km/u.
 • Je hebt de maximumsnelheid dus met 20 km/u overschreden.

Van deze snelheidsoverschrijding wordt een wettelijke meetcorrectie van 3 km/u afgetrokken; voor de berekening van het boetebedrag wordt dus uitgegaan van een overschrijding van de snelheid met 17 km/u.

Het boetebedrag:

 • Boetebedrag: € 209,-.
 • Dezelfde overschrijding buiten de bebouwde kom: € 147,-.
 • Dezelfde overschrijding op de snelweg: € 137,-.

72 in plaats van 50 km/u

 • Je rijdt met een auto.
 • Je rijdt binnen de bebouwde kom.
 • Je reed met een snelheid van 72 km/u.
 • De maximaal toegestane snelheid ter plaatse was 50 km/u.
 • Je hebt de maximumsnelheid dus met 22 km/u overschreden.

Van deze snelheidsoverschrijding wordt een wettelijke meetcorrectie van 3 km/u afgetrokken; voor de berekening van het boetebedrag wordt dus uitgegaan van een overschrijding van de snelheid met 19 km/u.

Het boetebedrag:

 • Boetebedrag: € 176,-.
 • Dezelfde overschrijding buiten de bebouwde kom: € 170,-.
 • Dezelfde overschrijding op de snelweg: € 158,-.

Hogere boetes

Auto’s met aanhangers, caravans en dergelijke maar ook vrachtwagens en bussen die te hard rijden krijgen een hogere boete! In de twee voorbeelden die wij hier aangaven is het boetebedrag bij de 30 km/zone
€ 324,-. en de 50 km € 241,-.

Ook trekkers die te hard rijden komen in aanmerking voor een hogere boete. En dat wordt nog eens verhoogd als de trekker is voorzien van een aanhanger.

Nóg hogere boetes

In die gevallen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een snelheidsovertreding ter hoogte van wegwerkzaamheden wordt door de officier van justitie per geval bepaald wat voor sanctie de overtreder wordt opgelegd. In vrijwel alle gevallen is de boete dan flink hoger dan wat hier al is vermeld.

Maar het kan nog hoger! Wanneer de overtreder een notoire verkeersovertreder is dan zal de boete nóg meer worden verzwaard of wordt de overtreder gedagvaard. Dat geldt ook voor die gevallen wanneer er sprake is van een ongeval als gevolg van of mede tot gevolg hebbend, te hard rijden.

2 Reacties

  • Hier staat “nauwelijks” – Er kan wel gehandhaafd worden alleen stelt het OM zich op het standpunt dat de inrichting van een 30 km-zone zodanig moet zijn dat men niet harder kan rijden dan de aangegeven maximale snelheid. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van opsporingsambtenaren in relatie tot de hoeveelheid van dergelijke zones. Dit geldt ook voor 60 km-zones. De websiet van het Openbaar Ministerie voorziet in PV’s met betrekking tot dergelijke zones wat impliceert dat er wel degelijk gehandhaafd wordt.

   Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: