Meldpunt Onbeperkt Stemmen – #PS2019

Meldpunt Onbeperkt Stemmen  -  #PS2019

Heb je een beperking of langdurige ziekte en ervaar je problemen bij het stemmen? Of heb je juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen? Meld jouw ervaring via de link naar meldformulier of telefonisch via 030 – 888 3 888.

Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik

Je kunt de positieve of negatieve ervaringen ook delen met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik door een mailtje te sturen naar gwtmedemblik@mail.com of bellen 0228 75 18 98 (op werkdagen van 13:00 tot 18:00 uur).

GWT Medemblik deelt de informatie (op basis van anonimiteit*) met het College voor Rechten van de Mens en met de voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente Medemblik.

Als het een obstakel is dan kun je daar ook een foto van maken en naar GWT Medemblik sturen, bijvoorbeeld van een hoge drempel, of het schrijfblad van een stemhokje is te hoog voor jou.

Je melding kan gaan over het stemlokaal of stembureau, het stembiljet, de informatie over de verkiezingen, informatie van de politieke partijen of iets anders. In het laatste geval kun je dat nader omschrijven.

De gemeente Medemblik doet er alles aan om iedereen in de gelegenheid te stellen een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen van 20 maart aanstaande. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van locaties in bestaande gebouwen, veelal scholen. Medewerkers van de gemeente zorgen er voor dat een stemlokaal wordt ingericht en dat het stemlokaal toegankelijk is voor iedereen. De leden (vrijwilligers) van het stemlokaal zorgen ervoor dat iedereen zijn/haar stem kan uitbrengen en zien erop toe dat alles volgens de regels (Kieswet) verloopt. Na afloop van de verkiezing worden de stemmen geteld. Ook dat is openbaar

Verbeteringen

Deze meldingen worden dan weer gebruikt om bij een volgende keer de toegankelijkheid te verbeteren. Met toegankelijkheid gaat het ook over het kunnen lezen van de informatie over de verkiezingen en van de politieke partijen.

Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van dit verdrag in Nederland. Het College wil graag weten of mensen met een beperking obstakels ervaren tijdens de verkiezingen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Zo kan het College aandringen op verbeteringen.

De meldingen aan het College bij vorige verkiezingen hebben al bijgedragen aan stappen om de toegankelijkheid te vergroten. Zo heeft de regering belooft dat de verkiezingen van dit jaar 100% toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, zo meldt het College.

Allerlei obstakels

Als je een beperking of langdurige ziekte hebt, kan je allerlei obstakels tegenkomen tijdens de verkiezingen.

▶ Is het stemlokaal via de openbare weg goed bereikbaar als je in een rolstoel zit?
▶ Kun je zonder hulp of problemen een stemlokaal binnenkomen?
▶ Is het schrijfblad op de juiste hoogte in een stemhokje voor mensen in een rolstoel?
▶ Krijg je de hulp in het stemhokje waar je recht op hebt als je blind of slechtziend bent?
▶ Is het stemhokje goed verlicht?
▶ Is er een vergrootglas aanwezig?
▶ Is het stembiljet begrijpelijk als je een verstandelijke beperking hebt?
▶ Zijn de verkiezingsprogramma’s leesbaar voor iedereen en in begrijpelijke taal?

Het College hoort graag iedere negatieve maar ook positieve ervaring! En dat geldt dus ook voor GWT Medemblik

Alvast hartelijk dank voor jouw melding!


Steekproeven

GWT Medemblik zal op basis van enkele steekproeven een aantal stembureaus bezoeken op 20 maart. De bevindingen worden dan gedeeld met de voorzitter van het hoofdstembureau van de gemeente Medemblik of wel met burgemeester Streng.

Stembureau Sorghvliet  -  Andijk
Stembureau Sorghvliet

Niet stemmen? Machtig iemand!

Je kunt desgewenst iemand anders machtigen om namens jou een stem uit te brengen. Als je op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf je stem uit te brengen, dan kun je iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens jou jouw stem uitbrengen. Degene die namens jou stemt, moet dat dan doen wanneer hij/zij zijn of haar eigen stem wil gaan uitbrengen. Jouw gemachtigde mag maximaal twee machtigingen (per verkiezing) aannemen. De gemachtigde moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van jou aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Zie ook de website van de Gemeente Medemblik met alle onderwerpen over het stemmen!

Voor de Provinciale Statenverkiezing kan deze persoon iedereen zijn die in dezelfde provincie woont en ook een stempas heeft ontvangen. Voor de Waterschapsverkiezing kan de gemachtigde iedereen zijn die in hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen. Op de achterzijde van jouw stempas kun je de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor jou gaat stemmen. Je mag iemand machtigen tot en met 20 maart 2019.

Op onderstaande websites vind je algemene informatie over de provincie Noord-Holland en het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Leden van een stemlokaal in Andijk na afloop van de verkiezingen en het tellen van de stemmen
Leden van een stemlokaal in Andijk na afloop van de verkiezingen en het tellen van de stemmen

Voor de Europese parlementsverkiezing kan deze persoon iedereen zijn die in Nederland woont en ook een stempas heeft ontvangen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.  Je mag iemand machtigen tot en met 23 mei 2019.

Daarover wordt in een later stadium bericht


*= Er worden geen persoonsgegeven gedeeld met anderen.


Bronnen
College voor rechten van de mens
Gemeente Medemblik
Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik

%d bloggers liken dit: