Bodemonderzoek (openbare) speelplekken in gemeente Medemblik – Andijk

Ook in West-Friesland laat de provincie Noord-Holland onderzoek uitvoeren naar lood in de bodem op plekken waar kinderen tussen nul en zes jaar spelen. Deze onderzoeken vinden plaats in vele gemeenten in Nederland. In totaal worden er in West-Friesland 366 speelplekken onderzocht.

Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in deze leeftijd. Zij kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Alleen speelplaatsen die niet volledig bedekt zijn met (kunst)gras of tegels worden onderzocht.

Locaties

Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gebieden gemarkeerd waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn. In deze gebieden zijn de speellocaties in kaart gebracht, zoals de openbare speeltuinen en de speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang. Bij alle locaties is gekeken of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Een aantal speellocaties is volledig bedekt, daar is geen onderzoek nodig. In Medemblik worden in totaal 66 speelplaatsen onderzocht. Het onderzoek start in februari 2019. De provincie verwacht de resultaten van het onderzoek in het tweede kwartaal van 2019.

Op deze kaart zijn de speelplaatsen die worden onderzocht aangegeven door middel van een oranje stip. De oranje gemarkeerde gebieden geven aan waar mogelijk een verhoogde concentratie van looddeeltjes in de bodem zouden kunnen zitten

Maatregelen

Op basis van de resultaten van het onderzoek komen de gemeenten met een aanpak voor locaties waar te veel lood wordt aangetroffen. Voor die locaties die geen eigendom zijn van de gemeente, zullen gemeenten en RUD NHN aan de eigenaar advies uitbrengen over de aanpak.

Waar?

Op deze kaart van Medemblik is het gebied gemarkeerd waar een verhoogde concentratie lood in de bodem zou kunnen zitten. Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd.

Bron Gemeente Medemblik
%d bloggers liken dit: