Fracties Stede Broec willen maatregelen tegen geluidsoverlast en fijnstof N307

image
De N307 is  amper in gebruik of de eerste klachten van bewoners in de buurt van de weg krijgen nu hun weerslag in een motie in de raadsvergadering van gisteravond van de gemeente Stede Broec.

Bewoners van de woningen die dicht bij de weg wonen (De Kolk, Kleine Kaai, Overtoom, Zuiderdijk, Nassaupark, Broekerschans en Achter ’t Rad) bij alle fracties hebben ingesproken en hebben aangegeven dat ze sindsdien veel meer overlast ervaren en aangeven dat de focus  voor hen niet alleen het geluid maar vooral ook het gezondheidsaspect betreft.

De partijen wijzen ook naar het Actieplan Geluid van de Provincie zelf waarin een aantal tabellen staat waarbij ook het gezondheidsaspect wordt genoemd (de GES waarde). Ook zouden e gezondheidsaspecten door fijnstof en langdurig geluid in de nacht (GES waarde) onvoldoende zijn meegewogen in de besluitvorming voor de weg; Ook zouden piekwaarden gemeten van vrachtauto’s van 90db op 15 meter afstand weggevallen zijn in metingen over een langere tijdsduur, en dat die piekwaarden in een werksituatie niet toegestaan zijn zonder gehoorbescherming.

De motie rept verder dat op basis van een Europese database vrachtauto’s bij 80km p/u 100 miljard fijnstof deeltjes uitstoten en dat er dus een simpele rekensom voor nodig is om vast te stellen wat hier per dag bij een verkeerde windrichting naar hen toekomt;  Volgens een app van de provincie waarmee men de luchtkwaliteit kan zien per locatie,  is op dit moment de luchtkwaliteit voor heel Bovenkarspel matig. “Men kan er vanuit gaan dat het naast de weg nog veel slechter is”, aldus de indieners.

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS), CDA, PvdA/GroenLinks, VVD, Gemeente Belangen Stede Broec (GBS), en de Onafhankelijke Partij (OP)  willen van het college van B&W dat het op korte termijn actief dit dossier oppakt door net de bewoners het gesprek aan te gaan; 

  • actief richting provincie oplossingsgericht de problematiek te bespreken om concreet met voorstellen voor vermindering van de overlast te voorkomen en het hoogheemraadschap als eigenaar van de dijk hierbij te betrekken; 
  • indien nodig de SED-organisatie opdracht te geven voor dit dossier een casemanager aan te stellen; 
  • erop aan te dringen bij de provincie dat er, in samenspraak met bewoners, metingen op locatie plaatsvinden. 
  • en erop aan te dringen bij de provincie dat er gedurende enkele weken (ultra) fijnstof metingen worden uitgevoerd om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart brengen.
%d bloggers liken dit: