Commissievergadering 7 maart: Presentatie Samenhang ontwikkelingen IJsselmeergebied | Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Nieuwe Dijk 1 in Andijk

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 7 maart a.s. worden een aantal zaken behandeld waarvan de dorpsraad Andijk van mening is dit nog eens onder de aandacht te brengen van de inwoners van Andijk.

Ontwikkelingen IJsselmeergebied

Met een presentatie wil het college van B&W de raad informatie geven over een bepaald onderwerp. In dit geval gaat het over de ‘Samenhang in de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied’.

Deze presentatie vindt plaats op donderdag 7 maart a.s, tijdens de commissievergadering Ruimte, dit onderwerp staat op de agenda van 22:00 tot 22:30 uur als Punt 11.


Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 in Andijk

image

Het college is voornemens de gemeenteraad voor te stellen een positief standpunt in te nemen voor het realiseren van verblijfsunits voor de huisvesting van 16
buitenlandse werknemers naast de plattelandswoning en 8 arbeidsmigranten in de plattelandswoning op Nieuwe Dijk 1 in Andijk. In totaal verblijfplaatsen voor 24 arbeidsmigranten.

Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager arbeidsmigrantenhuisvesting realiseren in verblijfsunits. In de units komen maximaal 16 buitenlandse werknemers. In de al aanwezige plattelandswoning komen 8 buitenlandse werknemers. De units worden gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning.

De gemeenteraad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan. Vervolgens zal het college de "uitgebreide procedure" opstarten om de omgevingsvergunning te verlenen.

image

Getalsmatige onderbouwing in relatie tot de beoogde taakstelling voor de gemeente Medemblik: 

  • Taakstelling: 1.000 bedden
  • Daarvan gerealiseerd: 931
  • Nog te realiseren: 69
  • Principeverzoek Nieuwe Dijk 1: 24

Met het realiseren van dit plan wordt het beoogde aantal van 1.000 bedden bijna gehaald. Daarnaast zijn er nog diverse principeverzoeken voor grootschalige huisvesting buitenlandse werknemers in behandeling.

Dit onderwerp staat op de Agenda van de commissievergadering Ruimte van 7 maart – onder Punt 9, van 21:15 – 21:45 uur.

De Dorpsraad Andijk heeft geen bedenkingen of bezwaar tegen dit voorstel.

%d bloggers liken dit: