Grootslag West blijft stiltegebied!

Stiltegebied Grootslag West

In Noord-Holland is het stil Provincie houdt Grootslag West stil

Grootslag West in West-Friesland blijft een stiltegebied.  In 2017 bleek dit gebied niet aan de criteria van een stiltegebied te voldoen. Er zijn ‘stiltetafels’ georganiseerd om te kijken of het nog zinvol en wenselijk was om deze gebieden als stiltegebied te behouden. Na deze stiltetafels, waaraan ook de dorpsraad Andijk aan meedeed, is besloten dat dit gebied een stiltegebied blijft. In totaal zijn er 39 stiltegebieden in Noord-Holland.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “De stiltetafels in de verschillende gebieden waren heel waardevol. Waardering voor stilte is voor iedereen anders. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken en de bewoners bekijken dat allemaal op hun eigen manier. Ik ben blij dat we alle drie de gebieden kunnen behouden als stiltegebied. ”

Dorpsraadslid Gerrit van Keulen: “We zijn blij dat de provincie besloten heeft dat dit gebied een stiltegebied blijft. In de hectiek van alledag zijn dit soort gebieden parels, oases van rust zowel voor de natuur als voor de mens. Dat moeten we behouden en gelukkig is dat nu het geval!”

Stiltegebied

Een stiltegebied is een gebied dat zoveel mogelijk stil wordt gehouden en waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Mensen hebben behoefte aan ruste, stilte en groen. In Noord-Holland zijn in de jaren tachtig stiltegebieden vastgesteld om rustige gebieden voor de toekomst te behouden.

Stiltetafels

De stiltetafels zijn gehouden voor de gebieden De Wijde Blik, Bovenkerkerpolder en Grootslag West. Aan de stiltetafels hebben verschillende belanghebbenden per gebied deelgenomen zoals gemeenten, dorpsraad Andijk, natuurorganisaties, ondernemers, bewoners of statenleden. Uit de verschillende stiltetafels is een beter beeld ontstaan over de vraagstukken per gebied, de uitkomsten maar ook de mogelijke oplossingen.

Foto’s en bewerking 2019 © CAPAND   
%d bloggers liken dit: