Bodemonderzoek (openbare) speelplekken gemeente Medemblik

Provincie Noord-Holland laat bodemonderzoek uitvoeren op plekken waar kinderen tussen nul en zes jaar spelen. Verhoogde concentraties lood in de bodem kan een nadelig effect hebben op het leervermogen van jonge kinderen. In totaal worden er in West-Friesland 366 speelplekken onderzocht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de effecten van het innemen van kleine deeltjes lood. Kinderen kunnen tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Het blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen. Speelplaatsen die niet volledig bedekt zijn met (kunst)gras of tegels worden daarom onderzocht.

Locaties

Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. Gebieden waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn, zijn nu gemarkeerd. Hiervoor is gekeken naar historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

In de gemeente Medemblik worden in totaal 78 speelplaatsen onderzocht. Het gaat om openbare speeltuinen en de speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang, met (gedeeltelijk) onbedekte bodem.

Het onderzoek start in februari 2019. De provincie verwacht de resultaten van het onderzoek te hebben in het tweede kwartaal van 2019.

%d bloggers liken dit: