Dorpsraad schrijft brandbrief aan gemeenteraad over uitblijvende maatregelen tegen blauwalg Andijker strandje

image22
ANDIJK | De laatste jaren is het elke zomer weer raak wat blauwalg aangaat in de kom in het IJsselmeer bij de Koopmanspolder in Andijk en elke keer kaart de dorpsraad het aan bij  het recreatieschap en elke keer wordt er uitgelegd wat er aan de hand is en wat er gedaan moet worden: “Maar intussen gebeurt er niets”, weet Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk te vertellen. “Het wordt tijd dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt anders zitten we ook deze zomer weer met blauwalg en kan er weer niet gezwommen worden! Daarom hebben we een brandbrief geschreven naar de gemeenteraad, het wordt tijd voor daden!”

De kom op zich s een mooie zwemgelegenheid maar het ondiepe water wordt nauwelijks ververst omdat het IJsselmeerwater niet kan doorstromen. Watervogels poepen erin, slib blijft erachter en dat vormt samen met het warme weer in de zomer een goede cocktail voor blauwalg. Van Keulen: “Kinderen, senioren maar ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden als men besmet water binnenkrijgt. Het enge wat nu gedaan wordt zijn waarschuwingen geven of een zwemverbod instellen, meer dan dat gebeurt er niet… Elk jaar krijgen we hetzelfde liedje te horen en wordt er gewezen naar de gemeente en naar Rijkswaterstaat en ondertussen kan er weer voor weken, zo niet de rest van de zomer niet meer gezwommen worden vanwege blauwalg.”

Oplossingen zijn er wel maar het is natuurlijk een geldkwestie: en vooral wie gaat dat betalen? “Je kunt er ook voor kiezen de kom weg te halen zodat het IJsselmeerwater er vrij kan stromen en het water niet stil blijft staan. Of je gaat nu de boel uitbaggeren en een voorziening treffen dat het water constant ververst wordt. Niks doen is geen optie!”, aldus de dorpsraad, “…en er weer over praten ook niet!”

“Nu ontstaat ook het idee dat er weinig animo is voor het recreatiegebied omdat – wanneer er weer blauwalg in het water zit – er bijna niemand komt. Dat kan dan weer verkeerd uitgelegd worden. Zaak is dat deel van het IJsselmeer eens goed aan te pakken, zodanig dat het zoden aan de dijk zet!”

%d bloggers liken dit: