Zaak weigering rolstoelpassagiers tot buurtbus nu in CvdRM-rapport aan VN-Commissie in New York

imageHet heeft even geduurd voordat ook het College voor Rechten van de Mens het doorkreeg dat buurtbussen integraal deel uitmaken van het OPENBAAR VERVOER en alleen al om deze reden toegankelijk moeten zijn voor mensen die een rolstoel gebruiken.

Dat blijkt uit het rapport van het College aan de VN-commissie voor rechten van mensen met een beperking, dat gisteren verscheen. Het college rapporteerde aan de VN-commissie wat de bevindingen zijn van het college aangaande de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Een van de onderwerpen die het College aankaart is het de ‘buurtbussenkwestie’.

Connexxion en de Provincie Noord-Holland weigeren sinds december 2015 rolstoelpassagiers te vervoeren in (aangepaste) buurtbussen. De zaak werd uiteindelijk aanhangig gemaakt bij het College voor Rechten van de Mens, die de zaak afwees. Een buurtbus zou geen bus zijn in de zin van de Wet op de Personenvervoer. De indiener van de klacht voerde o.a. aan dat de buurtbus integraal deel uitmaakt van het openbaar vervoer en dat daarom een buurtbus toegankelijk moet zijn voor rolstoelpassagiers die zelfstandig kunnen reizen. De indiener gaf aan dat de Wet op de Personenvervoer niet is aangepast op het VN-Verdrag terwijl dat wel moet.

De zaak werd door de indiener ook voorgelegd aan de Tweede Kamercommissie Openbaar Vervoer. In overleg met de indiener werden er Kamervragen opgesteld die op het bureau belandden van de minister van IenW (VVD – Cora van Nieuwenhuizen) en van de minister van VWO (CDA – Hugo de Jonge). Beide ministers herhaalden dat de buurtbus geen bus is maar een auto en dat de wet niet aangepast hoefde te worden. Ook zou het niet verantwoording zijn van de ministeries maar die van de provincie. Ook dat werd door de indiener bestreden omdat wetswijziging is voorbehouden aan de regering in samenspraak met het parlement.

Het College schrijft namelijk in het rapport aan de VN-Commissie:

imageBuurtbussen
In bepaalde landelijke delen van Nederland is het openbaar vervoer vervangen door buurtbussen die door vrijwilligers worden bestuurd. Deze bussen zijn niet geschikt voor mensen in een rolstoel. Dit betekent dat zij gedwongen worden om gebruik te maken van doelgroepenvervoer. Dit leidt tot ongelijke toegang tot buurtbussen. Artikel 20, onder a, van het VN-verdrag handicap bepaalt dat Verdragsstaten de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking op de wijze van hun keuze dienen te faciliteren.

Het College stelt de VN-Commissie voor de vraag te stellen welke maatregelen de regering gaat nemen om het gebruik van buurtbussen mogelijk te maken voor mensen met een rolstoel.

De zaak werd aanhangig gemaakt door de Dorpsraad Andijk, weliswaar op persoonlijke titel van een van de bestuursleden, bij het College voor Rechten van de Mens in Utrecht. De zaak wordt nu door de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik behartigd.

“We hebben destijds de Tweede Kamerfracties in kennis gesteld dat buurtbussen, ondanks dat het een openbare voorziening is, niet toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel omdat zij geweigerd worden door de provincie Noord-Holland en de vervoerder Connexxion. Onderzoek wees uit dat dit ook in andere provincies het geval is. Naar aanleiding van deze zaak werden er Kamervragen ingediend door de Tweede Kamerfracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks. Die Kamervragen worden nu in het rapport genoemd en vormen samen met de casus de basis voor dit onderdeel van het rapport”, aldus de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen..

“We hebben uiteraard deze nieuwe bevindingen van het College besproken met onze contacten in de Tweede Kamer voor een mogelijk vervolg. Natuurlijk zijn we benieuwd wat de VN-Commissie in New York gaat doen met dit onderdeel.

Het rapport van het College is gericht aan het Comité voor recht van mensen met een beperking van de Verenigde Naties: Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Het volledige rapport is hier te lezen. (PDF-bestand)

%d bloggers liken dit: