Wat hebben Broccoli Romanesco en Roulettes met elkaar gemeen?

image 
Romanesco (Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis), ook wel fractoli of groene torentjesbloemkool lijkt veel op bloemkool en heeft een geelgroene kleur (als het tenminste in de schaduw heeft gestaan van het blad, anders kleurt ‘t rood!)

Romanesco dankt zijn naam aan de eerste beschrijving in het Italië van de zestiende eeuw als broccolo romanesco oftewel broccoli van Rome.

Door de vorming van torentjes is het een veel decoratievere groente dan bloemkool en een mooi voorbeeld van een fractal in de natuur. In Nederland is romanesco voor het eerst in 1979 geïntroduceerd en vindt vanaf 1986 de teelt op grotere schaal plaats. Maar dit wist u al als Andijker, want buiten de bebouwde kom wordt van oudsher kool geteeld

Het is een cultivar, dat wil zeggen een door de mens gecultiveerde plant, dat door kruisen van diverse soorten tot stand komt. Dat is iets wat niet op een regenachtige zaterdagmiddag heeft plaats gehad. Ook niet op een zondagmiddag!

Neem alleen de indeling al…

De Romanesco komt uit Rijk van Plantae (Planten), uit de Stam: Embryophyta (Landplanten), met name uit de Klasse:Spermatopsida (Zaadplanten). En dan gaan we nog verder de diepte in namelijk de clades want de Romanesco behoort tot de  Clade:  Bedektzadigen, sterker nog, in de clade: ‘nieuwe’ Tweezaadlobbigen en zelfs in de clade van de Malviden. En dan behoort het ook nog tot de orde van de Brassicales en is het lid van de Familie Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie) en met name het  Geslacht  Brassica (Kool)

Je kunt dan nagaan dat het kruisen van het een en ander weer nieuwe clades oplevert!

Maar wat jou en mij fascineert is de vorm van de bloem van deze koolplant! Het zijn spiralen in spiralen in spiralen etc,. etc., Het doet Escheriaans aan, als u begrijpt wat ik bedoel! Wiskundigen weten dit te verklaren, het komt namelijk doordat de celgroei en celdeling vanuit één punt en min of meer in één vlak de belangrijkste oorzaak is van deze vorm. Delen, groeien en elkaar van binnen naar buiten drukken leidt automatisch tot de spiralen. De verhoudingen passen ook nog eens in de Fibonacci reeksen!image
Broccoli Romanesco met ingewikkelde gedraaide ‘torens’ opgebouwd volgens de Fibonacci reeksen


“Dit gaat boven mijn pet!”, hoor ik u zeggen! “Wat krijgen we nou?! Wat is Fibo-dinges?!”

Welnu, de Romanesco of groenetorentjesbloemkool groeit zodanig dat het lijkt dat dit volgens de Rij van Fibonacci gebeurt.  De rij van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci, die de rij noemt in zijn boek Liber abaci uit 1202 (‘t boek is niet meer verkrijgbaar bij de betere boekhandel overigens…). De rij blijkt interessante eigenschappen en verbanden te bezitten met onder andere de gulden snede.

De rij (ook wel reeks van Fibonacci genoemd) begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij zijn dan als volgt:  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, … (eigenlijk begint het bij 0, maar dat laten we even achterwege)

De gulden snede in de natuur

De lengte van een groot blok ten opzichte van een naastgelegen kleiner blok is de gulden snede, hierin is een logaritmische spiraal getekend


De Fibonacci spiraal, gebaseerd op de rij van Fibonacci

De gulden hoek (ongeveer 137,5°) is de hoek die een cirkel volgens de gulden snede verdeelt. In de natuur zien we die hoek terug in delen van bloemen zoals bloemblaadjes, zaden en kelkbladeren.

Dergelijke bloemdelen groeien uit stukjes weefsel die ontstaan op een vaste plaats, bijvoorbeeld bloemblaadjes die ontspringen in het hart van een bloem. Om optimaal zonlicht te kunnen opvangen is het belangrijk dat de blaadjes allemaal een andere kant op groeien en zo een schijf vormen. Als elk blaadje een gulden hoek met zijn voorganger vormt, wordt de schijf het efficiëntst gevuld. (Vergelijk dit bijvoorbeeld met een zeer inefficiënte hoek: 120°. Het vierde blaadje groeit in dat geval op precies dezelfde plek als het eerste blaadje, het zevende ook, enzovoort. Er ontstaan dan drie pakketjes van over elkaar heen groeiende blaadjes, op 0°, 120° en 240°.)

Je ziet dit soort patronen terug bij zonnebloemen, dennenappels, madeliefjes, maar ook bij de muizendoorn, de aanzet van de blaadjes op de tak is zodanig dat ze een spiraalt vormen. Op deze pagina kun je daar nog meer over lezen!

Hier is er zelfs een fillempje te zien wat er nu precies mee wordt bedoeld

imageOf in dit filmpje of deze tientallen andere filmpjes

Fibonacci kun je gebruiken bij het meten van retracements en extentsies van markten bij zowel opwaartse als neerwaartse bewegingen. 

  • Fibonacci retracements: goed voor het voorspellen van het einde van een retracement en het bepalen van een goed instapmoment om met de trend mee te traden.
  • Fibonacci extensies: met een Fibonacci extensie kan je voorspellen wanneer de impuls tot een einde komt en de retracement zal starten: goed bruikbaar voor het bepalen van een instapmoment bij een trend reversal.

Je leest er alles over op deze site

Na deze lange inleiding kun je het ook beter begrijpen dat er een theorie bestaat waarmee je kunt ‘voorspellen’ wat de uitkomst zal zijn van een roulettespel. Nu is dat wel er sterk gesteld en vandaar dat we het ook tussen aanhalingstekens hebben gezet. Het hoe en het waarom lees je hier

Wat nog meer?

%d bloggers liken dit: