Brief Werkgroep Toegankelijkheid aan gemeenteraad over uitblijven implementatie VN-Verdrag

embleem-gwt-medemblik_thumbHet nieuwe Collegeprogramma 2018-2022 zegt voor een ‘inclusieve’ samenleving te staan, waar ouderen, arbeidsgehandicapten, asielzoekers, bijstandsgerechtigden, mantelzorgers, LHBTI-ers en andere kwetsbare groepen actief bij de samenleving worden betrokken!

Maar op welke wijze dat gaat gebeuren is niet of nauwelijks vast te stellen. Je vindt er in ieder geval niets terug over toegankelijkheid, niets over de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, laat staan een inclusie-agenda.

Of zoals een raadslid de werkgroep liet weten dat het college niet meer gepassioneerd is met betrekking tot toegankelijkheid. “Het zou wel moeten. Kennelijk gaat dit met babystapjes.”

Ontoegankelijkheid is ook een van de oorzaken dat mensen eenzaam zijn of kunnen worden. Want hoe kun je aan iets meedoen als een bijeenkomst plaatsvindt in een gebouw wat niet toegankelijk is voor mensen met een beperking? Of dat de informatie over een bijeenkomst niet leesbaar is of te begrijpen?

AVC Beeld 2018-05 10804Inclusieve samenleving
Voor de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik is het College-programma aanleiding om de gemeenteraad hierop te wijzen. In een uitvoerige brief aan de gemeenteraad geeft de werk-groep aan wat nu precies een een inclusieve samenleving is.

Je kunt de brief aan de gemeenteraad hier lezen

Het Collegeprogramma kun je

  hier lezen


Toegankelijke informatie

Gemeentelijke informatie voor burgers moet ook toegankelijk zijn. Dat betreft informatie bijvoorbeeld op de website maar ook in advertenties, het Gemeente Nieuws, brieven en folders. Of, zoals wat het voorbeeld aangaat, het Collegeprogramma.

image< Foto

Informatie moet niet alleen begrijpelijk zijn voor mensen met een mentale beperking maar ook leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

De informatieblok-jes die hier staan afgebeeld en die afkomstig zijn uit het Collegepro-gramma zijn niet of nauwelijks leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Door het gebrek aan contrast is de witte tekst op een groene of grijze achter-grond niet of nauwelijks te lezen.


Gesproken tekst

Naar aanleiding van de brief van de werkgroep heeft Ed Meester, fractievoorzitter van het CDA het college gevraagd of het collegeprogramma ook gepubliceerd kan worden als gesproken tekst. Het CDA had als enige partij het verkiezingsprogramma ook in gesproken tekst aangeboden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

%d bloggers liken dit: