Gemeenteraadsvergadering o.a. over bestemmingsplanwijzigingen Andijk

Donderdagavond, 4 oktober om 1930 uur komt de gemeenteraad in vergadering bijeen om o.a. de raadsvoorstellen te bespreken aangaande een aantal bestemmingsplanwijzigingen.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan te Wognum en is openbaar. Via internet is de vergadering ook te volgen.

De agenda vindt u hier.

De commissievergadering vond in september plaats in dorpshuis Centrum. Je kunt dit nog eens nalezen op deze website. Naar verwachting komt er een motie/amendement over een brug die in een illustratie voorkomt en wordt gezien als concreet plan.


De Commissievergadering op locatie


Op deze tekening (verbeelding) is ter illustratie een loopbrug getekend en wordt door bewoners aangezien als een concreet plan en voor een aantal politieke partijen is dat aanleiding om een motie.amendement in te dienen om de brug uit het plan te krijgen.

 


Vragenuur en oriëntatie

Programmabegroting 8 oktober

imageWe maken onze lezers er alvast op attent dat op maandag 8 oktober, eveneens n het gemeentehuis, een commissievergadering Bestuur en Middelen wordt gehouden met het oog op de Programmabegroting 2019. Het vragenuur begint om 1830 uur! Bekijk hier de Agenda.

Een uur later, dat wil zeggen om 19:30 uur volgt er een oriënterende behandeling van Programmabegroting en collegeprogramma. Vervolgens de subsidieplafonds. Bij de oriënterende behandeling kunnen politieke vragen worden gesteld aan het college; voor technische vragen zal de voorzitter doorverwijzen naar de betreffende ambtenaar. De Agenda van deze vergadering vindt u hier.

De vergaderingen zijn ook openbaar en zijn ook via internet thuis – of waar je ook bent – te volgen.

Op 11 en 16 oktober volgen ook nog enkele commissievergaderingen, maar daar zullen wij jou – en anderen – op een later tijdstip nader berichten

 

%d bloggers liken dit: