Collegeprogramma gemeente Medemblik ‘Samen aan de slag’

image
270579_508584935818286_202214575_nHet collegeprogramma ‘Samen aan de slag’ is afgelopen dinsdag 25 september jl. samen met de programmabegroting 2019 vastgesteld. In het programma beschrijft het college op hoofdlijnen wat zij in deze nieuwe bestuursperiode wil bereiken en wat zij daarvoor doet. De vertaling van de doelen naar concrete activiteiten en de financiële consequenties daarvan vindt u in de programmabegroting.

De aandachtspunten zijn:

  • Bereikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkteams verbeteren.
  • Het bouwen van woningen voor jongeren en senioren in de verschillende kernen om zo de leefbaarheid in de kernen te stimuleren.
  • De kernraden hebben aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij het formuleren van gemeentelijk beleid dat de kernen raakt.

Het college heeft deze punten een plek gegeven in het collegeprogramma. Het vervolgproces ziet er als volgt uit:

  • Het collegeprogramma wordt (tegelijk met de programmabegroting 2019) ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.
  • Op 8 oktober a.s. vindt de eerste bespreking plaats van de programmabegroting 2019 in de raadsbrede commissie. De agenda en documenten vindt u hier.
  • Op 29 oktober a.s.  vindt de tweede meningsvormende bespreking van de programmabegroting plaats.
  • Op 8 november a.s. zijn de algemene beschouwingen, debat en vaststelling van de programmabegroting.

U bent welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Bekijk hier het Collegeprogramma 2018-2022

image

%d bloggers liken dit: