Bestemmingsplanwijziging Sorghvliet: Impressie bruggetje voor concreet plan gehouden – amendement in de maak voor iets wat er niet is…

image
Huize Sorghvliet gehuld in avondrood

image
Een commissievergadering in dorpshuis Centrum
image
Een impressie van wat het zou kunnen worden wordt als concreet voorstel gezien

Andijk | APB – Een illustratief aangebracht bruggetje in de stukken van het bestemmingsplan rond Sorghvliet bezorgt een bewoner van het oude gemeentehuis nachtmerries! Het plan was ontstaan in de overleggroep “Lief plekje grond’ om een loopbrug aan te brengen over de vijver. Dat schoot bij een bewoner in het verkeerde keelgat toen hij toevallig vernam dat er een loopbrug zou komen, pal langs zijn woning in het oude gemeentehuiswaar vroeger het gemeentelijke fietsenhok zat.

De bewoner presenteerde een filmpje waarmee hij wilde aangeven wat er zou gebeuren met het uitzicht als de loopbrug er zou komen. Ook werd door gem gevreesd dat het zwerfvuil zou toenemen, het een plek zou worden voor overlast gevende hangjongeren en het zou de ecologie van het ‘natuureiland’ waar de brug op zou uitkomen, aantasten. Een mogelijk planschadeverhaal lig in het verschiet,

image

‘Verbeelding’ wordt voor werkelijkheid aangezien
Aanvankelijk werd geruststellend aangegeven van de zijde van de plannenmakers dat het slechts een illustratie is, een verbeelding om een idee te geven hoe het ommetjesland er zou kunnen uitzien. “Niet staat nog vast”, meldde Hans Kröger, directeur van de woningstichting.Het Grootslag. Ook van de zijde van de wethouder, Andrea van Langen, werd duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zat. Kennelijk was dit niet voldoende voor de CU’er Silva Visser die een amendement aankondigde waarmee de loopbrug uit het bestemmingsplanwijziging zou worden gehaald. Een mager applaus ontsteeg van de ‘publieke tribune’. Visser krijgt steun van Els v.d. Bosch – CDA, en andere partijen… Ferdinand Diergaarde van GemeenteBelangen was ook zeker van zijn zaak: “Sorgvliet komt er maar zónder loopbrug!” … Maar de loopbrug staat niet eens in het bestemmingsplan!

imageGeen concrete plannen
Opmerkelijke gang van zaken want er ligt geen enkel concreet plan voor een brug: ”Het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd. Het bestemmingsplan biedt voldoende handvatten om te zijner tijd een goede afweging te maken om wel of niet een loopbrugachtige verbinding te ontwikkelen. Daarnaast is er op dit moment nog geen concreet plan voor het ommetjesland. Op voorhand willen wij, zonder concreet plan, daarom geen beperkingen aanbrengen in het bestemmingsplan. Zoals eerder al benoemd, wordt bij een concreet idee de omgeving betrokken en een goede belangenafweging gemaakt. Reclamanten worden als belanghebbenden dan ook betrokken bij het proces”, aldus de reactie van de gemeente op de zienswijze van de bewoner

In het Lief plekje grond is de loopbrugachtige verbinding ingetekend als impressie om het ommetjesland te illustreren. Dit idee is ontstaan vanuit de gedachte dat het van belang is, juist in een gebied met veel senioren, dat men overal makkelijk kan komen, kan bewegen en dat er ook plekken zijn waar men kan rusten en elkaar kan ontmoeten, Voor de bewoner en de CU het CDA en andere partijen is deze impressie – meer is het niet – intussen werkelijkheid geworden!

Amendement of motie?
4 oktober wordt duidelijk wat van het voornemen om een amendement in te dienen is overgebleven, of zoals Geert Mos van D66 nu al weet te vertellen dat het niet amendement maar een motie moet worden! Dan beslist de raad op het voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan – zonder loopbrug.

Foto commissievergadering in dorpshuis CAPAND
Illustraties Gemeente Medemblik raadsvoorstel

%d bloggers liken dit: