Inzage bestemmingsplannen Sorghvliet, C. Kuinweg en Bangert Zuid

image
Vaststelling bestemmingsplannen Transformatie Sorghvliet Andijk en Cornelis Kuinweg 33 Andijk

De Commissie Ruimte van de gemeenteraad vergadert op woensdag 12 september in het Dorpshuis Centrum in Andijk. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: ‘vaststelling bestemmingsplan Transformatie Sorghvliet Andijk (ons lief plekje grond)’ en ‘vaststelling bestemmingsplan Cornelis Kuinweg 33 Andijk’.

Vanaf 19.00 zijn geïnteresseerden van harte welkom. Om 19.30 uur start de vergadering. Tijdens de bijeenkomst kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Insprekers kunnen zich vooraf melden bij de griffie. Dat kan via de mail griffie@medemblik.nl of telefonisch via 0229 856 367.

Ontwerpuitwerkingsplan Andijk – Bangert Zuid ter inzage

Vanaf 7 september 2018 ligt het ontwerpuitwerkingsplan Andijk – Bangert Zuid voor een periode van zes weken ter inzage. Het plangebied Bangert Zuid in Andijk is opgenomen in het bestemmingsplan Dorpskernen III. Dit bestemmingsplan is op 29 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Wonen ‐ Uit te werken’. Het uitwerkingsplan gaat uit van 11 woningen en vormt de afronding van het woongebied Bangert Zuid.

Het uitwerkingsplan is in te zien op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0420.UPKANDBANGERTZUID-ON01. Een papieren versie van het ontwerpuitwerkingsplan is in te zien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum. Tijdens de ter inzage legging kunnen zienswijze worden ingediend.


Foto © 2018
CAPAND