Buurtbewoners: “Stop de bomenkap in Zwaag”

image
Onlangs zijn de bewoners aan de Ossenweide nummers 1 tot en met 13 te Zwaag geïnformeerd door de Gemeente Hoorn dat de bomen aan de voorzijde van hun woningen zullen worden gekapt. Wethouder Broersma van de Fractie Tonnaer heeft hiertoe besloten, omdat er in 2014 een aanvraag was ingediend voor het kappen van deze bomen.

De toenmalige wethouder heeft toen de aanvraag naast zich neergelegd. Dat de aanvraag nu wel wordt uitgevoerd, is opmerkelijk, omdat de huidige wethouder deel uitmaakt van een college dat juist staat voor vergroening van de gemeente. Waarom dan gezonde bomen moeten worden gekapt, is, op zijn zachtst gezegd, merkwaardig.

imageVerspilling gemeenschapsgeld
De huidige bomen zijn gezond. Ze zijn een verrijking voor de buurt, omdat ze de Ossenweide en het aangrenzende Het Erf het aanzien geven van een groene laan. Daarnaast zorgen de bomen voor leefruimte voor vogels en het is goed voor de afwatering. Het kappen van deze bomen is dan ook een onnodige achteruitgang van de buurt. Bovenal is het een onnodige verspilling van gemeenschapsgeld. Gemeenschapsgeld dat door alle inwoners van de gemeente Hoorn moet worden opgebracht.

Nauwelijks overlast

Gesteld wordt dat de bomen overlast zouden veroorzaken door bladeren en takken die op daken en balkons vallen. De bijgevoegde situatiefoto geeft de ‘oogst’ weer aan takken en bladeren die in ruim een jaar tijd op mijn balkon zijn gevallen. Zoals u ziet, is de overlast miniem en zijn er nimmer gevaarlijke situaties ontstaan. Ook zijn de bomen onder andere voor Intermaris (de exploitant van het merendeel van deze woningen) nooit aanleiding geweest tot het uitvoeren van reparaties. De gemeente voert aktief onderhoud uit aan de bomen door onder meer het incidenteel verwijderen van (half) loshangende takken.

image

Mooi straatbeeld

De gemeente heeft verder aangegeven dat de aanvraag voor een kapvergunning alleen de 14 bomen aan de woningzijde van de straat betreft; de bomen aan de andere kant van de rijbaan zouden dus kunnen blijven staan. De gekapte bomen worden vervangen door nieuwe aanplant. Zoals u op de foto’s kunt zien, heeft de straat op dit moment echter de allure van een laan. Ook al zouden de gekapte bomen aan de woningzijde worden vervangen door nieuwe, dan is het straatbeeld gelijk verminkt voor de komende 10 à 15 jaar

Tekst en foto’s Arlo Werkhoven | Zwaag

%d bloggers liken dit: