Kans op botulisme neemt toe

Kans op botulisme neemt toe
De kans op botulisme neemt weer toe met de huidige hoge temperaturen. Op enkele plekken in de gemeente Medemblik is botulisme geconstateerd.

Met warm weer bestaat de kans dat er zieke of dode vogels en vissen in of nabij vijvers en ander oppervlaktewater liggen. Dit kan duiden op botulisme. Raak de dieren niet aan en neem direct contact op met de gemeente via: (0229- 85 60 00, ook buiten openingstijden) Nadat de getroffen dieren zijn verwijderd, worden ze verder onderzocht om vast te stellen of er sprake is van botulisme. Elke dode watervogel of vis kan een bron van besmetting zijn en moet daarom snel en hygiënisch worden opgeruimd.

Botulisme wordt veroorzaakt door de botulismebacterie die leeft in warm water met een tekort aan zuurstof. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting.
Ruim dode dieren niet zelf op en vermijd contact. Ook contact met het water wordt afgeraden (zwemmen, spelen). Bij de plek waar de zieke of dode dieren zijn aangetroffen plaatst onze gemeente waarschuwingsborden.