Fruitschade door vogels vergoed

image
De provincie Noord-Holland gaat 60 % vergoeden van de getaxeerde schade die vogels veroorzaken aan zacht fruit en pit- en steenvruchten. Aanleiding is een recente uitspraak van de Raad van State.

Bescherming fruitschade door dieren is primair de verantwoordelijkheid van de fruitteler zelf. Dit ligt echter genuanceerder voor schade veroorzaakt door beschermde diersoorten.

Wanneer er beperkingen zijn aan de legale mogelijkheden om teelt te beschermen tegen beschermde vogelsoorten, komen fruittelers in aanmerking voor een tegemoetkoming. In 2015 besloot Noord-Holland deze af te bouwen. Kregen fruittelers in 2015 bij schade nog een tegemoetkoming van 60% en in 2016 30%, in 2017 zou niets meer worden uitgekeerd. Fruittelers waren het hier niet mee eens en startten een juridische procedure. De Raad van State oordeelt dat een tegemoetkoming van minder dan 60 % van de getaxeerde schade een onevenredig zware last is voor fruittelers. Om die reden gaat de provincie conform dit percentage vergoeden. Dit geldt ook voor reeds gemelde schades uit 2016 en 2017. BIJ12 handelt lopende aanvragen af.

Beeld Provincie Noord-Holland