Impact Personeel en het Werkplein MVO Proud Partner

image
De uitzendbureaus Impact en het Werkplein ontvingen tijdens de MVO Westfriesland netwerkbijeenkomst op 28 juni het MVO Proud Partner keurmerk. MVO Westfriesland reikt dit keurmerk uit aan deze werkgevers omdat beiden bewijzen een groen en sociaal hart te hebben. Impact en Werkplein laten beiden zien dat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans bieden.

Werkplein

Henk-Jan Gillebaard, directeur van het Werkplein: “Wij vinden het belangrijk dat elk mens een kans heeft op de arbeidsmarkt. Het Werkplein zet zich hiervoor graag in en biedt hierbij graag een extra stap voor de medewerker en opdrachtgever. Voor ons is het MVO-schildje een erkenning voor ons gedachtengoed binnen onze organisatie. We zijn hier zeer trots op. En we zijn ontzettend blij met een organisatie als WerkSaam, waarin wij gelijkgestemden gevonden hebben. Het fijne in de samenwerking met WerkSaam is de betrokkenheid en de wijze waarop onze contactpersonen voor ons en de medewerkers gaan staan. Wij zijn blij met de samenwerking en willen deze graag in de toekomst doorzetten en verdiepen.”

Impact
Gerdien Gillebaard van Impact Personeel: “Impact Personeel is een uitzendorganisatie die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft. Wij zijn een specialist in het leveren van personeel in zorg en welzijn. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het fijn om te zien dat we mensen aan betaald werk kunnen helpen, die anders deze kans niet hadden gehad. We zullen ons MVO-schildje met trots dragen.

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen en zijn hierom dan ook blij met de goede samenwerking met WerkSaam. We kunnen met vraagstukken bij hen terecht, zowel met personele vraagstukken als op inhoudelijk gebied. Door de korte lijn binnen onze organisaties is het erg goed samenwerken en we hopen dit voort te zetten en uit te bouwen.”

MVO Westfriesland
Steeds meer bedrijven voelen zich maatschappelijk betrokken. MVO Westfriesland heeft al meer dan 30 keurmerkschilden uit kunnen reiken aan nieuwe Proud Partners. Proud Partners zijn bedrijven die óf 5% aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben óf 5% aan diensten en leveringen afnemen van personeel uit deze doelgroep. Ondernemers ervaren dat MVO Westfriesland Proud Partnerschap bijdraagt aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO Westfriesland is een initiatief van het Werkgeversservicepunt NHN en heeft als doel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dat gebeurt door werkgevers uit de regio bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ze te verbinden met deze werkzoekenden. Meer informatie over MVO Westfriesland is te vinden op http://www.mvowestfriesland.nl.