Provincie Noord-Holland organiseert Informatieavond stiltegebied ‘Grootslag West’

image
DRA LOGO UITGESNEDENDe Dorpsraad Andijk maakt bekend dat de Provincie Noord-Holland een informatieavond houdt over plannen rond het stiltegebied Grootslag West.  U leest hier waar en wanneer.

Het beleid stiltegebieden heeft tot doel relatief stille gebieden te behouden, omdat stilte een positief effect kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Er zijn 39 stiltegebieden aangewezen die zijn opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Het Grootslag-West is zo’n aangewezen stiltegebied. Op 16 mei jl.  heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden een zgn. stiltetafel over het stiltegebied, waarbij gesproken is met diverse belanghebbende.

In opvolging  op deze bijeenkomst nodigt de provincie Noord-Holland u als gebruiker van het gebied dan wel bewoner nabij het gebied uit, voor een informatieavond op;

  • Datum; Woensdagavond 4 juli 2018 van 17.30 – 20.00 uur  inloop/ontvangst thee/koffie:17:30 -18.00 uur
  • Locatie;  gemeentehuis gemeente Medemblik; Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum. Ontvangst: koffie en thee wordt geserveerd.

Tijdens deze informatieavond wordt er een toelichting gegeven op het stiltegebiedenbeleid van de provincie Noord-Holland, het te heroverwegen stiltegebied ‘Het Grootslag-West’ en de uitkomsten van de stiltetafel (16 mei jl).

U kunt uw deelname aan deze informatieavond en  uw verzoek tot verzending van het verslag en presentatie van de bijeenkomst stilte tafel Grootslag West  van 16 mei jl.  tot uiterlijk 29 juni’18 opgeven aan mevrouw C. de Quartel

Eén reactie

  1. Stilte is 1 ding, donker het andere ding, wordt ook tijd dat we weer donkergebieden krijgen..
    https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=8&lat=6886655&lon=583925&layers=B0FFFFTFFFF

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: