Dorpsraad Andijk: Gedeputeerde Tekin wil stiltegebied Het Grootslag versterken maar neemt meer vliegverkeer op de koop toe…

ANDIJK | APB – Eerder deze maand nodigde gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) van de provincie Noord-Holland belangstellenden uit om met hem van gedachten te wisselen over het versterken van het stiltegebied van de polder Het Grootslag. Die uitnodiging werd via de krant gedaan en belangstellenden konden hiervoor naar het Streekbos afreizen.

image
De Dorpsraad Andijk vindt het op zich een goed plan om het stiltegebied te versterken maar vroeg de gedeputeerde hoe zijn plannen zich verhouden tot de plannen van de regering om het vliegverkeer vanaf vliegveld Lelystad voor een deel over Andijk te laten plaatsvinden. Zijn reactie is echter teleurstellend volgens de dorpsraad. We geven die hier integraal weer.

Polder Het Grootslag (Google Maps)

image

“Het is helaas onvermijdelijk dat er luchtvaartverkeer plaatsvindt boven de polder Grootslag. In de huidige situaties lopen er al routes voor het Schipholverkeer over de regio Andijk.

Voor een klein deel van het verkeer van en naar Lelystad zal gebruik worden gemaakt van een route over Andijk. De komende jaren zullen op vliegveld Lelystad maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk zijn.

Lelystad zal pas verder kunnen groeien na een herindeling van het luchtruim, verwacht wordt dat deze in 2023 gereed zal zijn. Slechts een klein deel van de vliegbewegingen van en naar Lelystad zal over de regio Noord-Holland Noord gaan, m.n. met bestemming Londen en richting het noorden (bijv. IJsland). Het betreft zo’n 1 à 2 vluchten per dag.

Slechts een deel van het jaar zal voor deze vluchten de route over Andijk gebruikt worden. Graag verwijs ik u met betrekking tot het gebruik van de route over Andijk naar de recente brief van de minister van Verkeer en Waterstaat, in bijlage bijgevoegd.

Tot slot wijs ik u graag nog op de belevingsvlucht die op 30 mei a.s. plaatsvindt, waarbij de routes van en naar Lelystad door een vliegtuig zullen worden gevlogen zodat de geluidseffecten door iedereen waargenomen kunnen worden. Meer informatie vindt u op deze website: belevingsvlucht.nl

Gerrit van Keulen van de dorpsraad zegt hier het volgende over: “Je leest in de reactie dat Tekin de vliegroute over Andijk bagatelliseert. Hij gebruikt woorden, zoals ‘voor een klein deel’, ‘zal pas’, ‘slechts een klein deel’ etc.  En voor hem is de kwestie van de uitbreiding van vliegveld Lelystad kennelijk een gelopen race omdat het volgens hem allemaal onvermijdelijk is. Dat er sinds mensenheugenis over Andijk gevlogen wordt is juist niet in Frage, dat gebeurt meestentijds op hoogtes van 7 tot 10 km.”

Garanties
”Het gaat nu en hier om vliegtuigen die op Andijk aanvliegen op een hoogte van 1830 meter en pas dan naar een hoogte van 4270 meter te klimmen. En dat het ‘slechts’ voor een deel van het jaar en voor maar een ‘paar vluchten per dag” gaat weten we. De uitbreiding van Schiphol ging ook op die manier, telkens maar voor een deel van het jaar en telkens maar voor een ‘paar vluchten’. Uiteindelijk is Schiphol zó uitgebreid dat het geen kant meer op kan en andere vliegvelden in het land het extra vliegverkeer moeten uitvoeren. Er is geen enkele garantie van de zijde van de regering dat dit ook niet gebeurt met Lelystad. Buiten dat, we weten intussen ook hoe de rijksoverheid omgaat met dergelijke ‘garanties’

We zijn niet tegen het vliegverkeer, als wel tegen de gekozen route en hoogte. De regering wil op geen enkele wijze ons daarin tegemoetkomen, geen verlegging naar een ander route, niet al meteen vanaf het vliegveld naar een hoger gelegen vliegbaan, zoals op de noordelijk route die ook meteen stuk hoger is…

Buiten dit alles, het versterken van het stiltegebied zal moet komen van het weren van het verkeer op de grond. Dat lijkt ons alles behalve een faire deal. Voor Tekin zijn de nieuwe vliegplannen onvermijdelijk. Het was wenselijker geweest als ook de provincie erbij de rijksoverheid op zou aandringen om de vliegroute aan te passen… maar dat zit er kennelijk niet in. Jammer, erg jammer!”

Vervolg
Er komt een vervolg op de gesprekken met de gedeputeerde. De dorpsraad heeft erop aangedrongen dergelijke bijeenkomsten in de bewoonde wereld te houden. De gedeputeerde zegde toe daar rekening mee te houden.

De dorpsraad gaat woensdag zelf ook geluidsmetingen verrichten als het testvliegtuig over Andijk vliegt.