Advertenties

Woensdag 30 mei: belevingsvlucht boven Andijk | Geluidsmetingen

image
imageimage
Op woensdag 30 mei tussen 16.02 en 16.51 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht o.a. boven Andijk. Als het vliegtuig op tijd vertrekt dan wordt het rond de klok van 16:06 uur boven Andijk verwacht (is mede afhankelijk van de weersgesteldheid). Dit deel (rode lijn) is een onderdeel van een grotere vluchtplan zoals die op de kaart te zien is. Het vliegtuig, type Boeing 737-800 van Transavia, moet dan boven Andijk van 1830 meter verder stijgen naar 4270 meter boven de Noordzee.  Uiteindelijk keert het vliegtuig weer terug naar Lelystad (blauwe lijn).

De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien. Het doel is dat bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport het geluid van een vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren.

image
Uitgangspunt is dat de belevingsvlucht in principe alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad één keer vliegt. Delen van de routes overlappen en daarom kan het voorkomen dat enkele punten vaker overvlogen worden. Het vliegtuig is representatief voor de toestellen die gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Het toestel vliegt de routes zoals op 21 februari 2018 aan de Kamer gecommuniceerd is met de aanpassingen van april 2018 (vooral relevant voor Noord-Holland en Friesland, zie kamerbrief). Er wordt conservatief gevlogen, dat betekent de minimaal gegarandeerde hoogtes, die veilig gevlogen worden. In de praktijk zal vaker hoger worden gevlogen. De totale duur van de belevingsvlucht is ongeveer vijf uur.image

Criteria voor doorgaan belevingsvlucht
Op 30 mei in de ochtend vindt een definitief besluit plaats door de voorzitter van de regiegroep, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Transavia. Afwegingen om de vlucht niet te laten plaatsvinden, zijn:

  • Specifieke weeromstandigheden die van invloed kunnen zijn op de geluidsbeleving, zoals stromende regen en windkracht boven 6 beaufort en stevige onweersbuien
  • Code rood van het KNMI
  • Zoals bij elke vlucht heeft de gezagvoerder de bevoegdheid om wegens operationele redenen de vlucht niet uit te voeren

Regiegroep
Met een regiegroep onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer Hans van der Vlist heeft afstemming plaatsgevonden over de wijze waarop de belevingsvlucht wordt uitgevoerd. De regiegroep bestaat uit geïnteresseerden van de informatieavond over de vlucht die op 14 maart werd gehouden en is samengesteld uit inwoners van verschillende provincies onder de vliegroutes van Lelystad Airport, een tweetal actiegroepen, een geluidsexpert, een deskundige op het gebied van vliegoperaties en twee vertegenwoordigers voor natuur- en recreatiebelangen.

Vervolg
Na de belevingsvlucht op 30 mei zullen de resultaten van de metingen en de beleving van de inwoners gedeeld worden met het publiek op deze website. Op 11 juni vindt een evaluatie van de belevingsvlucht plaats met de regiegroep. De voorzitter van de regiegroep biedt voor het zomerreces de eindevaluatie aan het ministerie aan.

Geluidsmetingen en beleving

Tijdens de belevingsvlucht worden op een aantal locaties meetpunten onder de vliegroutes van Lelystad Airport ingericht. Ook kunnen inwoners en recreanten onder de vliegroutes hun ervaringen online doorgeven.

Doorgeven beleving

Tijdens en kort na de belevingsvlucht kunnen inwoners en recreanten onder de vliegroutes hun ervaringen online doorgeven via een link op deze website. Deze online vragenlijst wordt uitgevoerd door Motivaction. De eerste resultaten worden snel na de belevingsvlucht bekend gemaakt.

Meetpunten geluid

De belevingsvlucht is bedoeld om eenmalig het geluid van een representatief vliegtuig te laten horen. Munisense, het bureau dat de geluidmetingen gaat uitvoeren, gaat op 11 locaties meten. Om verstoring van de geluidmetingen te voorkomen, is het belangrijk dat publiek bij de meetpunten ongeveer 50 meter afstand houdt.

Foto’s Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Advertenties