Coalitie-akkoord voor Medemblik


De gemeente Medemblik koerst af op een nieuwe coalitie. ‘Samen aan de slag!’ is de titel van het coalitieakkoord van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA. Belangrijke speerpunten zijn de bouw van meer woningen, beter groenonderhoud, het verminderen van bureaucratie, goede zorg, economische groei, duurzaamheid en gezonde financiën. Op maandag 14 mei wordt het coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samen aan de slag

VVD-fractievoorzitter Mark Raat: ‘Ik ben trots op dit akkoord. Deze coalitie gaat uit van de kracht van de mensen zelf. Zij maken en betalen de gemeente. Wij willen hen ondersteunen, kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet. Dat is nu de basis van ons bestuur. Belangrijke pijlers zijn meer woningbouw, het schrappen van regels en kiezen voor mobiliteit.’

Ed Meester van het CDA is eveneens content: ‘We vervolgen de ingeslagen weg. Het akkoord spreekt ambitie uit en speerpunten als woningbouw, economische bedrijvigheid en de zorg hebben een prominente plek in de plannen voor de komende vier jaar.’

GemeenteBelangen-fractievoorzitter Luiten Plekker: ‘Belangrijke onderwerpen uit ons programma hebben een plek in het akkoord. Zoals het behoud en versterken van voorzieningen in de kernen. We willen ook functies combineren, zoals bij het nieuwe dorpshuis in Abbekerk, zwembad Wervershoof, parkeren Medemblik en de basisscholen. Daarbij willen we meer samenwerken met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Aan de slag dus!’

De PvdA-fractie ziet ook diverse speerpunten gerealiseerd: ‘Bouwen voor starters en senioren, meer inhoud aan burgerparticipatie, aanpakken van eenzaamheid en kinderarmoede. Onderwijs en jeugdzorg komen bij één wethouder en we zetten belangrijke stappen op weg naar een duurzame gemeente.’

Wethouderskandidaten

Als wethouderskandidaten dragen de fracties Andrea van Langen (VVD), Harry Nederpelt (CDA), Joset Fit (GB) en Dirk Kuipers (PvdA) voor aan de gemeenteraad. De vier partijen willen een college dat nauw samenwerkt met de gehele gemeenteraad, inwoners en ondernemers. De wethouders zullen in de regio en daarbuiten werken aan de gemeente Medemblik als een betrouwbare, krachtige en initiatiefrijke partner.

Coalitieakkoord Medemblik 2018-2022 (602 KB) (pdf)

%d bloggers liken dit: