Bewoners Reinderhoek mogen vuilnisbakken als vanouds in hun straat aanbieden

image
De “Vuilnisbakkenkwestie Reinderhoek” is tot een goed einde gekomen voor de bewoners van de Reinderhoek! HVC is met een voorstel gekomen waarin de bewoners zich kunnen vinden. De vuilnisbakken worden als vanouds aangeboden op de plek waar men dat te doen gebruikelijk was, de school zorgt ervoor dat op het tijdstip dat de vuilnisauto de Reinderhoek inrijdt geen kind van het schoolplein af kan komen door de hekken gesloten te houden. Ook wordt de vuilniswagen begeleid door een medewerker van HVC als de wagen de Reinderhoek verlaat.

Bewoners kregen in november vorig jaar bericht van HVC dat men de vuilnisbakken in het vervolg moest aanbieden op de 100 meter verderop gelegen Buttervin. De meeste bewoners zijn echter beperkt of op hoge leeftijd en zagen zich voor een onmogelijkheid gesteld en riepen hulp in van Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik.

Omdat de bewoners vergeefs hadden geprobeerd HVC op andere gedachten te brengen schreef de werkgroep HVC aan en wees hen op het recht van toegankelijke dienstverlening voor de bewoners, als onderdeel van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. GWT Medemblik deed ook een aantal voorstellen.

HVC wilde of kon geen besluit hierover nemen en schoof de zaak door naar de gemeente. De zaak bleef maanden aanhouden war voor de fractie PW 2010 / Anneke van der Geest aanleiding was om tot twee keer toe vragen te stellen aan het college van B&W van de gemeente Medemblik. De gemeente gaf als antwoord dat men naar een oplossing zocht en stelde voor in samenwerking met HVC en de Kuyperschool de zaak integraal aan te pakken.

Als een vervolg hierop werd vanmiddag op instigatie van de Gemeente Medemblik het gesprek gehouden met de bewoners, directie Kuyperschool en HVC in aanwezigheid van de Dorpsraad Andijk/GWT Medemblik en Anneke van der Geest en Ineke Dudink van PW2010.

Tijdens dat gesprek kwam HVC met het voorstel waarin de bewoners zich konden vinden.

HVC gaat binnenkort ook nog uitleg geven aan de schoolkinderen wat ‘dode hoeken’ zijn voor een chauffeur van de vuilniswagen. Ondanks dat de voertuigen van HVC zijn uitgerust met sensoren en camera’s blijven er altijd ‘dode-hoeken’ bestaan.
GWT Medemblik bedankt HVC, de gemeente Medemblik en de directie van de Kuyperschool voor de geboden oplossing voor de bewoners. Ook een woord van dank aan het adres van Anneke van der Geest / Ineke Dudink van PW2010 voor hun interventie en aanwezigheid.

Op de foto’s enkele aanwezige bewoners van de Reinderhoek, ambtenaren van de gemeenten en leden van PW2010.

%d bloggers liken dit: