Afscheid van enkele raads- en commissieleden gemeenteraad gemeente Medemblik | Vergadering geschorst

image 
Vanmiddag kwam in Wognum de gemeenteraad in oude samenstelling nog eenmaal bijeen om afscheid te nemen van enkele raads- en commissieleden. Burgemeester nam afscheid van de raad, nestor Arie Schouten (CDA) van het College van B&W

GroenLinks vroeg een schorsing aan om de uitkomst van de verkiezingen in de gemeente Medemblik te bestuderen. Fractievoorzitter Ria Manshanden wil de proces-verbalen van de stembureaus nog goed bekijken. Dinsdag volgt een nieuwe raadsvergadering.

Blauw oog
Burgemeester Streng noemde wel dat de schorsing feitelijk betekent dat deze “middag een blauw oog” heeft opgelopen omdat de speciale commissie aangaande de verkiezingen geen bedenkingen had ten aanzien van de rechtmatigheid. Manshanden vroeg om meer tijd om de processen-verbaal te kunnen bestuderen.

De vergadering wordt morgenavond voortgezet.


Stemmen in Andijk

De gemeenteraadsverkiezingen in Andijk leverden deze cijfers op:

imageGEM. OPKOMST 54,27%
De hoogste opkomst was bij het stembureau Sorghvliet: 56,66%, het laagst bij de Piramide, 50,97%

BLANCO STEMMEN: 8
Op de Idenburg geen enkele blanco stem, maar op het stembureau Sorghvliet 5

ONGELDIGE STEMMEN: 4
Op de Bangert en Sorghvliet elk 2 ongeldige stemmen

Elders in de gemeente: op het stembureau Sweelinckhof te Wognum werden 11 blanco stemmen geteld. In St. Jozef werd 5 stemmen ongeld verklaard en dat gebeurde ook in De Bloesem in Wognum. Bij elkaar zijn er 156 stemmen verloren gegaan: 103 blanco en 53 ongeldig

Formeel moetende uitkomsten van de verkiezingen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat gebeurt morgenavond

Tijdens het raadgevend referendum op 21 maart hebben stemgerechtigde inwoners van de gemeente Medemblik zich kunnen uitspreken over het invoeren van de ‘aftapwet’ die het kabinet wil invoeren. Het betreft de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

  • Totaal hebben 17.962 kiezers zich uitgesproken. De uitslag is als volgt.
  • Voor de invoering stemden: 9328 personen
  • Tegen de invoering stemden: 7926 personen
  • Blanco stemmen: 661
  • Ongeldige stemmen: 47