Informatieavond: Voorontwerp-uitwerkingsplan Andijk – Bangert Zuid

image
DRA LOGO UITGESNEDEN
De Dorpsraad Andijk geeft aan belangstel-lenden te kennen dat de gemeente Medemblik voornemens is een informatieavond te houden over een in het westelijk deel van Andijk, binnen het buurtschap Bangert, gelegen open kavel grasland. (zie tekening). U leest hier wat de bedoeling is van deze avond. 

De kavel is onderdeel van een ‘slow‐stedenbouw’ woningbouwontwikkeling in de subkern van Andijk genaamd ‘Bangert Zuid’. De locatie vormt de laatste fase, beter bekend als het ‘Middendeel planvorming Bangert Zuid 1992’. Het westelijk deel nadert huidig zijn voltooiing (het Voorstuk).

Het voorontwerp-uitwerkingsplan Andijk – Bangert Zuid (3.9 MB) ligt met ingang van 23 maart 2018 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Van 23 maart 2018 tot 20 april 2018 kunt u het uitwerkingsplan op deze pagina downloaden als pdf-bestand. Ook kunt u hier digitaal op het plan reageren door gebruik te maken van het digitale formulier ‘inspraak/vooroverlegreactie bestemmingsplan’ onder vermelding van plannaam ‘Voorontwerp-uitwerkingsplan Andijk – Bangert Zuid’ en zaaknummer ‘Z-17-010452’

image

Wat houdt het uitwerkingsplan in?

Het plangebied Bangert Zuid in Andijk is opgenomen in het bestemmingsplan Dorpskernen III. Dit bestemmingsplan is op 29 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Wonen ‐ Uit te werken’. Het uitwerkingsplan gaat uit van 11 woningen en vormt de afronding van het woongebied Bangert Zuid.

Informatieavond

Op woensdag 28 maart 2018 organiseert de initiatiefnemer een  informatieavond in Dorpshuis Sarto, Bangert 4, 1619 GJ Andijk. De presentatie van het plan begint om 20.00 uur. Ook kunt u het stedenbouwkundig plan en het uitwerkingsplan bekijken en daarover vragen stellen. De gemeente staat, samen met de initiatiefnemer, klaar om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Kijk voor de complete informatie over dit plan (PDF-bestand)

Advertentie
%d bloggers liken dit: