PvdA gaat vol vertrouwen de verkiezingsdag in | #MbkStemt – #GR2018

image
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, kijkt de PvdA Medemblik met een goed gevoel terug op deze raadsperiode en de gevoerde campagne van afgelopen maanden. Er is veel tijd en energie gestoken om te strijden voor een vooral socialere gemeentepolitiek, waarin de inwoner centraal staat. Het gaat uiteindelijk om u / jou!

In de afgelopen 4 jaar heeft de PvdA-fractie diverse moties / amendementen (mede)ingediend, of ondersteund:

 • tegen aanleg windmolenpark
 • stoppen met korting subsidies op kernraden
 • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
 • subsidie 4mei comités in stand houden
 • initiatiefvoorstel om huisvesting arbeidsmigranten >50 mogelijk te maken.
 • nieuwkomersklassen faciliteren
 • Zwaagdijk 49: principeverzoeken breder beoordelen dan alleen vanuit de ondernemer
 • leerlingenvervoer nieuwkomers naar nieuwkomersklassen regelen
 • twee maanden voordat de statushouders de woning betrekken, met een plan van aanpak komen om integratie en participatie vorm te geven
 • Burgerinitiatief m.b.t. oprichten en instandhouden gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid

 • WerkSaam en inzet van statushouders
 • Open houden consultatiebureaus in Andijk en Abbekerk
 • Natuurspeeltuinen in meerdere kernen mogelijk maken
 • Noodbudget Kasteel Radboud en aanpak museumbeleid
 • Dekking consultatiebureaus garanderen
 • Kinderarmoede bestrijden en nieuwe initiatieven ontwikkelen
 • Manifest ‘Investeren in kwetsbare groepen’
 • Herontwikkeling Kop van de Nieuwstraat Medemblik
 • Aanvraag voor nachtopvang zorgboerderij de Tulp
 • maatwerk subsidiëring van de kernraden
 • Hondenbelasting afschaffen
 • betaalbare huur-, koopwoningen mogelijk maken
 • goede en betaalbare zorg dichtbij huis
 • voorzieningen in alle kernen op peil houden

Het woord is nu aan de kiezer om de inzet van afgelopen jaren met zijn/haar stem te belonen. De PvdA is vol vertrouwen en gaat er dan ook vanuit dat hun inzet wordt beloond. De sociaal-democraten hopen de volgende raadsperiode weer deel uit te kunnen mogen maken van het college van B&W met (voormalig wethouder) Dirk Kuipers.

Het kan en moet socialer,
waarin U / JIJ centraal staat!

%d bloggers liken dit: