Het tellen van de stemmen… #MbkStemt #GR2018

image
Als op woensdagavond om 21:00 uur de stembureaus in heel Nederland sluiten begint het tellen van de stemmen die in de stembussen zitten. Een ‘karweitje’ dat uren kan duren…

Het stemmen gaat volgens een bepaald protocol. En zorgvuldig! De stembiljetten worden geordend en gesorteerd op – uiteraard – de partijen. Maar ook op blanco stembiljetten en ongeldige stemmen.

image

Ongeldige stemmen
Als je op het stembiljet schrijft krast of tekent dan is het biljet ongeldig. Kleur je niet het rondje maar het deel waar de naam van de kandidaat van jouw keuze staat vermeld dan is het biljet ongeldig. Het enige wat een stembiljet geldig maakt – en dus meetelt voor de partij waarop gestemd is – is het inkleuren van het rondje vóór de naam van de kandidaat waarop je een stem wilt uitbrengen. Kleur je stiekem ook nog een twee rondje in van een ander kandidaat dan is het stembiljet ongeldig! Het rondje inkleuren met je balpen? Stem ongeldig!

De controle begint al bij het stemmen
image
Alleen met een stempas en een identiteitskaart kan je een stem uitbrengen. De gegevens worden zorgvuldig gecontroleerd. Er wordt gekeken door de voorzitter van het stembureau gekeken of de naam op stempas overeenkomt me de naam op je identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. En of de foto op je identiteitskaart jouw portret draagt! Een tweede stembureaumedewerker controleert of de naam voorkomt in het register van de burgerlijke stand want iedereen kan wel een stempas maken of vervalsen. Als alles in orde is wordt er een stembiljet aan jou uitgereikt. En daar begint het tellen al met het turven van het aantal uitgegeven stembiljetten.

Controle
Je gaat naar een stemhokje waar je in je uppie een rondje mag inkleuren van de kandidaat van de partij van jouw keuze. Je vouwt het stembiljet weer netjes op zodat niemand kan zien op wie jij gestemd hebt en stopt in de stembus. Maar dat gebeurt pas als weer een andere stembureaumedewerker de gleuf van de stembureau opent. nadat het biljet in de stembus zit noteert ook hij/zij dat er een stembiljet in de stembus is gedeponeerd. Zo kan er gecontroleerd worden hoeveel stembiljetten er zijn uitgegeven en hoeveel er weer zijn gedeponeerd in de stembus. Met andere woorden, er kunnen niet meer stembiljetten in de stembus zitten dan dat er is uitgegeven. Andersom kan ook nog, minder stembiljetten in de stembus dan is uitgegeven: iemand heeft het stembiljet mee naar huisgenomen of ligt ergens in het stembureau.

Ook het aantal stempassen wordt geteld en vergeleken met het aantal uitgegeven stembiljetten. Alles moet nu eenmaal kloppen!
image

Op tafels worden de stemmen per partij gesorteerd. En per partij ook de voorkeurstemmen, dat zijn stemmen op een andere kandidaat dan de lijsttrekker maar wel van dezelfde partij.

image
Per tafel worden de stemmen geteld en gebundeld.

image
De aantallen worden geregistreerd: totaal aantal stemmen per partij en per kandidaat.
image
Rekenmachines komen eraan te pas om alles bi elkaar op te tellen.
image
Alle stemmen worden dan weer bij elkaar opgeteld, stemmen op de lijsttrekker, stemmen op voorkeurskandidaten, blanco stemmen maar ook de ongeldige stemmen. Is er een verschil met het aantal uitgegeven stembiljetten dan gaan de stembureaumedewerkers net zolang door tot de telfout is ontdekt.

Controle op controle op controle
Met andere woorden: zijn er – als voorbeeld – 2.000 stemgerechtigden geweest die hun stempas hebben overhandigd dan moeten er ook 2.000 stembiljetten zijn uitgegeven en 2.000 stembiljetten in de stembus hebben gezeten en zijn er 2.000 stemmen geteld. Als alle getallen hetzelfde zijn pas dan is men klaar en wordt er een proces-verbaal opgemaakt door de voorzitter waarin alles schriftelijk is vastgelegd.

image
Alle stembiljetten, ook die niet zijn uitgegeven, de stempassen, etc., etc, gaat in speciale verzegelde dozen en worden door de voorzitter en andere medewerkers naar het centraal stembureau (gemeentehuis) gebracht. Ook daar is over nagedacht want het is niet zo dat 1 persoon het wel eventjes zal regelen…

Op het centraal stembureau worden de dozen in ontvangst genomen en het proces-verbaal wordt meegenomen voor de totale telling, de uitslag van de verkiezing in de gemeente Medemblik. Er volgt na enkele dagen weer een telling, die is dan definitief. Daarom is de uitslag op de verkiezingsavond een voorlopige uitslag en de tweede telling de definitieve uitslag.

Transparant
We zijn er nog niet want al deze gegevens moeten ook nog weer door naar het centraal stembureau van de provincie waarna het allemaal terechtkomt bij de Kiesraad. De Kiesraad gaat niet alles nog een keer tellen maar neemt steekproeven. Als alles dan klopt en er geen twijfel meer is worden de uitslag definitief.
image
Dit controlesysteem is erop gericht dat alles uiterst correct verloopt/ Ook de aanstelling van een stembureaumedewerker wordt zorgvuldig gedaan. Je zult daar nooit mensen aantreffen van dezelfde partij of dezelfde familie, noot alleen politici, nooit alleen ambtenaren. Ook burgers kunnen zich hiervoor aanmelden, en sterker, bij het tellen mag men aanwezig zijn om het democratische proces volledig transparante houden. Bovenal om te voorkomen dat er gesjoemeld wordt met de stembiljetten.

%d bloggers liken dit: