Wat mogen Andijkers van BAMM verwachten in de komende 4 jaar? | #MbkStemt – #GR2018

De Dorpsraad Andijk stelde de politieke partijen de ultieme vraag:
Wat mogen Andijkers van BAMM verwachten
in de komende 4 jaar?

DSC04230

Reactie op de vraag wat u van ons mag verwachten!

Op de stelling wat "De Andijkers" van onze partij mogen verwachten in de komende 4 jaar is in redelijkheid gesteld geen antwoordt te geven. Als we niet herkozen worden dus helemaal niets, als we wel herkozen worden met pakweg één of twee zetels, dan gaan we weer ons best doen als tevoren, maar we kunnen ook van Utopia uitgaan, zijnde een meerderheid in de raad, want dan kunnen we de zaken ten uitvoer leggen waar we ons hard voor maken. Daarbij kunnen we een riedel geven van de zaken die vrijwel alle partijen benoemen, maar daar zijn wij het doorgaans ook gewoon mee eens. Meer woningbouw etc. roepen alle collega’s in koor, en daar gaat het er om wie het hardste kan roepen en de ander overschreeuwen. Er zijn ook wel wat zaken waar we een soort links / rechts scheiding hebben, maar als er al wat van de grond komt doet men dit gezamenlijk dus met meerdere partijen.

Evenwel, er zijn zeker enkele zaken waar we vanaf het begin (7 jaar terug) stelling hebben genomen, die nog geheel onveranderd is, en waar we als partij alleen in staan. Als Utopia zou ontstaan dan zouden dat zaken zijn waar gewoon de bezem doorheen zou gaan. Overigens hebben we die zaken ook nadrukkelijk op onze website benoemd, en niet iedereen zou het er mee eens zijn..

Allereerst hebben we ons er steeds tegen verzet dat de gemeente zich bemoeide met de bedrijfsvoering van vakantieparken en wie men daar wel en niet toe wilde laten om te wonen, hoe lang etc. Daarbij zijn er bij die parken onderling grote onderlinge verschillen, ook in eigendomsstructuren enz. Op onze website week 5 beschrijven we dat er voor pakweg een half miljoen gemeenschapsgeld is gespendeerd om Polen van het Grootslag te verwijderen, daarbij de bungalows waardeloos te maken en te slopen, terwijl het prima had kunnen worden ingericht voor huisvesting van Polen waar nog steeds behoefte aan bestaat.

Ook is (en wordt nog steeds) tonnen uitgegeven om mensen die permanent in de eigen aangekochte bungalow wonen slapeloze nachten te bezorgen, en als ze toch even indutten nachtmerries krijgen, terwijl ze simpelweg niemand tot last zijn, en net en braaf alle belastingen (ook WOZ) betalen, en er soms door de gemeente zelf zijn ondergebracht. In Utopia zou dit zich direct wijzigen, ook de hondenbelasting beleefde zijn laatste dag, en als een andere partij met de eer wou gaan strijken, alsjeblieft en de groeten, en dan hebben we deze week in de Andijker nog eens "Die verschrikkelijke (ski)) brug" aangekaart, waar geen geld voor verbetering voor was, maar dat er wel geld is om bij een particulier een brug te vervangen die in een onbevaren vaarroute ligt, en wel een metertje breder mag voor de bootjes die er niet varen. Natuurlijk zal degene die bootje wil varen op kosten van anderen het daar niet mee eens zijn, (en ons niet meer stemmen) maar degenen die er wel voor betalen en er niets voor krijgen misschien weer wel en iedereen het naar de zin maken is ook wel een lastige.

Dan zijn onze speerpunten een betrouwbaarder en ook menselijker Medemblik maar in Utopia zijn er veel minder raadsleden waar we van zullen vinden dat ze daar te kort in komen (want meer BAMM raadsleden). Dan stellen we in ons programma dat we menen dat we flink kunnen besparen en zaken verbeteren, als we

  1. Overdreven bureaucratie en
  2. nutteloze regels, en
  3. betutteling, en
  4. een overmaat aan ingehuurde rapporteurs, en
  5. verspilling van overheidsgeld, en
  6. uitgaven zonder nut of noodzaak, en
  7. prestige objecten, en
  8. tegen onpraktisch en niet pragmatisch handelen, willen reduceren of uitbannen, dus als de kiezers zorgen voor een meerderheid, dan zorgen wij voor de rest..

Tot slot nog even over die woningbouw waar alle partijen zo voor zijn (en wij ook wel). Daar gaat de gemeente maar voor een klein deel over en een beetje hap snap. De eerste (en grootste) ontregelende factor is de provincie, die een jaarlijks aantal bepaald, en veel bouwmogelijkheden uit sluit (b.v. door weidevogels) . Dan hebben de woningcorporaties een grote vinger in de pap, die weer veel geld af moeten dragen en daar boos over zijn, en ook veel eigen beslissingen kunnen nemen. Dan zijn er de projectontwikkelaars, die bouwterrein in bezit hebben en graag wat willen verdienen. Ook de gemeente heeft bestemde bouwgrond en wil ook wel wat profit, en dan is de raad de remmende factor, als iemand iets wil op eigen terrein, in de linten of id. want daar zijn allemaal visies enz. van behoud van afwezige doorkijkjes of behoud van open landschap, dus de raad gaat er een beetje over, maar ook een heleboel niet, en het is ook zo dat de raad momenteel best op dat gebied naar vermogen goed bezig is, dus daar beloftes op doen is een beetje kiezersbedrog.

image


Dit was het laatste antwoord op de vraag

“Wat mogen Andijkers van de politieke verwachten

voor de komende 4 jaar?“ Bepaal uw keuze aan de

hand van deze antwoorden, wat er verder in de

verkiezingsprogramma’s staat en wat de politiek in

de afgelopen 4 jaar heeft gedaan en jouw eigen

opvattingen en stem 21 maart!

Dorpsraad Andijk