Wat mogen Andijkers van GroenLinks Medemblik verwachten in de komende 4 jaar? | #MbkStemt | #GR2018

De Dorpsraad Andijk stelde de politieke partijen de ultieme vraag:
Wat mogen Andijkers van GroenLinks verwachten in de komende 4 jaar?

image  Wat mogen de Andijkers van GroenLinks Medemblik verwachten?

Allereerst….. wij zijn geen lokale partij. Ook in de andere kernen stemmen mensen op ons, het zou niet rechtvaardig zijn, wanneer wij ons alleen zouden inzetten voor Andijk. Wat niet wegneemt dat we ons betrokken voelen bij dit mooie dorp. Zelf woon ik bijna 40 jaar in Andijk en houd ik van deze plek. Andijk is een prachtige plattelandsgemeente, met een rijke agrarische historie, gelegen aan het IJsselmeer en de West-Friese Omringdijk. Ook de strijd tegen het water heeft Andijk getekend en is terug te zien in het landschap. Dat brengt mij op het punt wat mij zeer aan het hart gaat en dat is het landschap van polder het Grootslag.

Al jaren zetten we ons in, om zoveel mogelijk te beschermen wat er nog aan landschappelijk schoon van de polder over is, ook de komende 4 jaar. Dat is de openheid, de groen omzoomde wegen, het slotenpatroon en natuurgebied de Weelen. De groene inrichting van de bedrijven, het behoud van de sloten met hun karakteristieke vorm, een afstandsgrens tussen de grootschalige bedrijven en de linten Kleingouw en Knokkel en het tegengaan van de lichtvervuiling van de kassen. We blijven hierop letten.

Daarnaast zullen we de rust van Andijk beschermen. We gaan doen wat in ons vermogen ligt laagvliegroutes vanuit Lelystad tegen te gaan. Ook de twee stiltegebieden (Het Grootslag oost, bij vuurtoren de Ven, en de Weelen west) krijgen onze aandacht. De Weelen west dreigt zijn status als stiltegebied te verliezen. Wij zullen erop toezien dat de gemeente plaats neemt aan een “Stiltetafel” om over de toekomst van dit gebied mee te praten.

Wij kunnen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, werkgelegenheid, bijstand en huisvesting, niets specifieks voor Andijk zeggen, want dit gaat alle inwoners van Medemblik aan. Op dit moment echter wordt hard gewekt aan nieuwe plannen voor het gebied rondom Sorghvliet; er komt een nieuwe zorglocatie, voor mensen met een zware zorgvraag. Onze partij heeft mee mogen denken over de herinrichting van het gebied. Wanneer de plannen bij de gemeente voorgelegd worden zullen we die steunen.

Onze partij vindt dat je mensen niet mag uitsluiten, dus ook niet voor sport of culturele activiteiten. Onlangs hebben wij voor elkaar gekregen dat culturele activiteiten ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Hoe toegankelijk zijn Sporting Andijk en Dijkpop ? Ook in Andijk zullen we op “Toegankelijkheid” toezien. Dit onderwerp raakt aan mobiliteit en bereikbaarheid. We willen dat de busverbindingen 131, 132 , de regiobus en de WMO-taxi in stand blijven.

In Andijk is prachtige natuur aanwezig, we hebben de Put, de IJsselmeer kust en de Koopmanspolder. Wij blijven ons inzetten om de natuur, bomen en de biodiversiteit te beschermen. Voor iedere boom in het openbare gebied die omgaat moet een nieuwe worden geplant.

Tenslotte…. Het Poldermuseum heeft na het vertrek van “Museum Saet en Cruyt”plannen ontwikkeld om een centrum voor water te worden. Deze plannen gaan we steunen.

Nieuw logo GROENLINKS-MEDEMBLIK-LOGO-COMPACT-RGB-groot-strak-doorzichtig (1)


AVC 20171230 012 526

KIJK MORGEN WEER!