Kiezen voor een Kansrijk Andijk – #MbkStemt #GR2018

imageimage
Op 21 maart kiest u voor de toekomst van Andijk en echt niemand kan dat beter dan een Andijker zelf. U woont met veel plezier in een zelfverzekerd dorp, u ziet en weet hoe belangrijk de scholen, de ondernemers, de verenigingen, de dorpshuizen en alle andere voorzieningen voor Andijk zijn. De PvdA denkt en doet met u mee!

Speerpunten voor Andijk

  • Behoud van de voorzieningen in Andijk.
  • Meer aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp en in het buitengebied.
  • Goede zorg en huisvesting voor ouderen, rond Sorghvliet, in het hart van de gemeenschap.
  • Extra initiatieven voor begeleiding, dag- en nachtverzorging voor de zelfstandig wonende ouderen in Andijk.
  • Aandacht en waardering voor de vele mantelzorgers en vrijwilligers en hun onmisbare werk.
  • Meer mogelijkheden voor jongeren om in Andijk te blijven wonen.
  • De PvdA wil geen geluidsoverlast en extra vliegbewegingen boven Andijk.
  • We willen gemeentelijke zaken, dicht bij huis, in Andijk kunnen afhandelen.
  • De buslijnen blijven behouden.
  • Als het even niet zo goed gaat zijn zorg en hulp dicht in de buurt en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar

image

Ombudsteam
Als u even de weg niet weet of er niet uitkomt met de gemeente of met andere officiële instanties, dan kunt u altijd een beroep doen op het POM (PvdA Ombudsteam). pommedemblik@gmail.com

Andijkers op de lijst
Op de lijst van de PvdA Medemblik staan twaalf Andijkers. Zij zijn actief, staan midden in de gemeenschap, weten wat er leeft in Andijk en hebben een echt beeld van de speciale kracht en de toekomst van Andijk.

image

%d bloggers liken dit: