Meldpunt Onbeperkt Stemmen | Steekproeven toegankelijkheid stemlokalen

AVC 20171230 012 280
embleem-gwt-medemblik_thumb

Het College voor de Rechten van de Mens opent van 12 maart tot en met 4 april het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen laten weten of zij problemen ervaren bij het stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het College wil nagaan of de toegankelijkheid van de verkiezingen is verbeterd na de aanbevelingen van vorig jaar.

Onderzoek van het College in 2017 liet zien dat vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking grote moeite hadden met het uitoefenen van hun stemrecht. Beide groepen ervoeren bijvoorbeeld problemen met het lezen en invullen van het stembiljet en het lezen van informatie over de verkiezingen, zoals verkiezingsprogramma’s. Daarnaast bleken nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

imageErvaring delen

Heb je een beperking en ervaar je problemen bij het stemmen? Of heb je juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen? Meld jouw ervaring via het meldformulier hiernaast of telefonisch via 030 – 888 3 888.

Verbeteringen

Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van dit verdrag in Nederland. We willen graag weten welke obstakels mensen met een beperking ervaren tijdens de verkiezingen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Zo kan het College in de toekomst aandringen op verbeteringen.

Allerlei obstakels

Als je een beperking of langdurige ziekte hebt, kan je allerlei obstakels tegenkomen tijdens de verkiezingen. Is het stemlokaal bereikbaar als je in een rolstoel zit? Krijg je de hulp in het stemhokje waar je recht op hebt als je blind of slechtziend bent? Is het stembiljet begrijpelijk als je een verstandelijke beperking hebt? Zijn de verkiezingsprogramma’s leesbaar voor iedereen? Het College hoort graag iedere negatieve of positieve ervaring.

Alvast hartelijk dank voor jouw melding! https://www.mensenrechten.nl/stemmen


Steekproeven stemlokalen

AVC 20171230 012 254
embleem-gwt-medemblik_thumbDe Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik gaat op 21 maart enkele steekproeven houden binnen de gemeente. “We gaan hier en daar kijken hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van een stemlokaal”, zegt Gerrit van Keulen, coördinator van de werkgroep. “Over het algemeen is het goed geregeld binnen onze gemeente maar desondanks houden we enkele steekproeven om te kijken of het dit keer ook goed geregeld is.”

GWT Medemblik laat ook de verkiezingsprogramma’s en de informatie over de verkiezingen die door de gemeente naar buiten wordt gebracht beoordelen door een aantal inwoners. “Het is de bedoeling dat verkiezingsprogramma’s en de informatie over de verkiezingen ook in begrijpelijke taal is; iedereen moet kunnen begrijpen waar het over gaat en wat voor ideeën de partijen hebben in hun programma’s. De op deze manier verkregen informatie bieden wij in een later stadium aan de partijen en aan de voorzitter van het hoofdstembureau van de  gemeente Medemblik ofwel de burgemeester, Frank Streng.

Inwoners kunnen ons ook mailen met hun ervaringen:

  • per mail:

gwtmedemblik@gmail.com

  • of middels een formulier op:

    https://goo.gl/forms/zlOlUE5tul9Ly3f03

  • Info

    Meer informatie over de werkgroep, kijk op Facebook of volg deze link: https://www.facebook.com/GWToegankelijkheid/

    %d bloggers liken dit: