ChristenUnie voor behoud Kinderboerderij “De Put”


caravan 017 
AVC 20171230 012 2042De bezuinigingen van de laatste jaren hebben ook hun weerslag op het onderhoud van bijvoorbeeld de Put in Andijk. En dat is jammer. Hoewel de Put voor buitenstaanders wat moeilijk te vinden is, is het geen belemmering voor velen er tijd door te brengen. Vooral in het weekend zijn er ouders, grootouders en kinderen die zich vermaken op de speeltoestellen en bij de kinderboerderij.
 

Een prachtige plek waar verschillende dieren samen een mooi geheel vormen. En behalve dat vinden er op de Put  praktijklessen plaats van de groenschool, is er een stage mogelijkheid voor leerlingen die een maatschappelijke stage doen, ook voor leerlingen met een beperking, en gebruiken Jeugdzorg en de Reclassering de Put voor resocialisatie. Kortom, de Put moet blijven. Er wordt nu gewerkt aan een goed beleidsplan voor de langere termijn, en als dat perspectief geeft voor het behoud van de kinderboerderij wil de gemeente zijn beleid nog eens herzien.

Waarom? Omdat de Put een belangrijke sociale functie heeft met maatschappelijke waarde. En omdat de kosten daarvan deels kunnen worden gedragen door zelfwerkzaamheid van de gebruikers. Hier komen nut en noodzaak prachtig samen. Echt een pareltje in ons dorp. De CU ondersteunt dit soort lokale initiatieven, en hoopt dat de burgers van Andijk, waar mogelijk ook een bijdrage leveren. Vrijwilligers zijn namelijk altijd welkom.AVC 20171230 012 2043

AVC 20171230 012 2041

%d bloggers liken dit: