Wijziging cultuurbeleid gemeente Medemblik opent een wereld voor ouderen en mensen met een beperking

image
Vorige week donderdag werd in de laatste gemeenteraadsvergadering een amendement (wijzigingsvoorstel) op de Kadernota Cultuur raadsbreed gesteund waarin staat aangegeven dat bij de nog uit te werken kadernota voortaan ook rekening gehouden moet worden met mensen met een beperking.

imageDe amendement werd ingediend door Ria Manshanden (GroenLinks), Anneke van der Geest (PW2010), Yannick  Nijsingh (D66), Pieter Koning (PWF), Silva Visser (CU), Bert de Jong (PvdA) en Claudia Selders (CDA).

De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik had begin 2016 bij de behandeling van een burgerinitiatief over toegankelijkheid de gemeenteraad meegegeven dat vaak culturele evenementen niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het betreft mensen met een lichamelijke, auditieve, visuele, verstandelijke, psychische/psychiatrische beperkingen en ouderen.

De indieners van het amendement vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn actief of passief aan culturele activiteiten deel te nemen, omdat cultuur in al haar facetten het welzijn van de inwoners bevordert en dat bij dit cultuurbeleid gekozen wordt voor een breedte strategie en laagdrempeligheid.

Alle leeftijden
Ook vinden de indieners dat het niet logisch is dat cultuureducatie alleen gericht wordt op jongeren tot 18 jaar, waardoor een grote groep voor educatie wordt uitgesloten en dit veelal mensen met een kleine portemonnee zal treffen terwijl een leven lang leren bepleit wordt. De leeftijdsbeperking voor cultuureducatie gaat van tafel en wordt opengesteld voor alle leeftijden.

Met deze kadernota wordt nu aangegeven dat bij het organiseren van een evenement men ook rekening dient te houden  met ouderen en met mensen met een beperking.

embleem-gwt-medemblik_thumbVolwaardig burgerschap
"Wij zijn erg blij met deze toevoeging op deze kadernota!", aldus Gerrit van Keulen, coördinator van de werkgroep, “Er zal een wereld opengaan voor de mensen die dankzij het amendement voortaan hieraan kunnen deelnemen! De indieners hebben hiermee ook uitvoering gegeven aan het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Op deze manier krijgt de sociale integratie van mensen met een beperking ook echt inhoud en werkt het mee aan een volwaardig burgerschap van deze groep mensen – die overigens onverkort ook burgerplichten hebben. Volwaardig burgerschap betekent ingesloten te zijn, lid te zijn van de samenleving in plaats van individu of groep in de marge. Dát is precies het uitgangspunt van het VN-verdrag, een inclusieve samenleving!.”

Uitgangspunten
De gemeente heeft de ambitie dat kunst en cultuur over vier jaar meer zichtbaar is in de gemeente Medemblik. Medemblik heeft een duidelijk cultureel profiel. Daarbij wordt ingezet op verbindende culturele activiteiten in de kernen, de gemeente en de regio. Uitgangspunten daarbij zijn  het stimuleren en faciliteren van (actieve) deelname aan culturele activiteiten; het kiezen voor een breedtestrategie door toegankelijke voorzieningen en goed cultuuronderwijs; door het cultuurbeleid te verbinden met toerisme, economie, het sociaal domein, onderwijs en ruimtelijke ordening.

Ook krijgt door deze nota het behoud van gebouwen met historische waarde een hogere prioriteit dan nieuwe investeringen en wordt er ruimte geboden aan innovatie.

De reikwijdte of onderwerpen die aan bod komen in de Kadernota Cultuur zijn

image
– cultuurparticipatie (waaronder amateurkunst);

– cultuureducatie (waaronder muziekonderwijs);

– podiumkunsten;

– fotografie;

– beeldende kunst;

– musea;

– bibliotheek;

– kunst in de openbare ruimte;

– cultureel klimaat / culturele evenementen;

– cultureel / maritiem erfgoed / monumenten;

– media (lokale omroep);

– regionale samenwerking in projecten.

Eén reactie

  1. Wat een super initiatief. Ik ken een aantal ouderen die daar erg blij mee zullen zijn. Met vriendelijke groet de scootmobielspecialist.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: