VVD Medemblik: schriftelijke vragen over Vrijwilligersfeest

imageDe gemeente Medemblik organiseert zaterdag 3 maart een feest voor de vrijwilligers in de gemeente Medemblik. Met zang en cabaret, live music en een heus diner! Groot is de teleurstelling als blijkt dat slechts 200 vrijwilligers mogen komen. De rest komt op een wachtlijst en als die vol is dan krijgt men te horen: “Jammer, volgende keer beter!”  Volgens reacties van de gemeente komen volgend jaar eerst die vrijwilligers aan bod die nu op de wachtlijst staan. Wie zich ook dan te laat aanmeldt krijgt dan hetzelfde als nu te horen: “Jammer, volgende keer beter!”

De fractie van de VVD Medemblik heeft mij monde van de lijsttrekker en huidige fractievoorzitter vragen gesteld aan het college van B&W over het feest, maar ook over de locatie…

Begin januari konden de inwoners het volgende lezen op de gemeentepagina van De Medemblikker: In opdracht van onze gemeente organiseert Vrijwilligerspunt een feest voor vrijwilligers in of uit de gemeente Medemblik, dus ook voor de vrijwilligers in uw organisatie!

Vooraankondiging
Dit is een vooraankondiging voor het vrijwilligersfeest 2018. Het feest is op zaterdag 3 maart van 17.00 tot 22.30 uur in Sport- en Wellnesscenter de Bloesem, Conferencelaan 19 in Wognum. Houdt u deze datum vrij in uw agenda? U bent van harte welkom! Wilt u deze vooraankondiging onder uw eigen vrijwilligers verspreiden?

Het Vrijwilligerspunt stuurt binnenkort de uitnodiging met aanmeldgegevens naar alle bij hen bekende organisaties.

Vooropgezet dat het idee voor een dergelijk gebaar naar de vele vrijwillige werkers in onze gemeenschap de VVD aanspreekt, roept de uitwerking bij ons grote vragen op. Bovengenoemde vooraankondiging kan niet anders worden opgevat dan als een uitnodiging aan “de” vrijwilligers. Iedereen dus. De organisaties worden opgeroepen om dit onder hun vrijwilligers te verspreiden. Dat daaraan een beperking zou zijn verbonden (bv. “maximaal x personen per organisatie” ) valt uit de tekst niet af te leiden.

Nu blijkt dat alleen voor de eerste 200 aanmelders een plaats in De Bloesem is, vernemen wij vragen en irritaties vanuit de bevolking en verenigingen. Daarnaast vinden wij het opvallend dat dit gebeuren plaatsvindt in De Bloesem, terwijl in dit gebouw geen feesten en partijen gegeven mogen worden, de exploitant heeft zich daartoe verplicht.

De gemeente laat nu, via het Vrijwilligerspunt, wel een feest organiseren. Contractueel zal dit mogelijk zijn omdat het verbod geldt voor de exploitant en niet voor de gemeente zelf als eigenaar. Toch vinden wij dit een scheve situatie. Zeker omdat de beperking “geen feesten en partijen” met een duidelijke bedoeling naar de gevestigde horeca in de afspraken is opgenomen en nu door de gemeente terzijde wordt gesteld.

Met het oog hierop heeft onze fractie de volgende vragen aan portefeuillehouder Fit:

  • 1. Was het steeds de bedoeling om slechts 200 personen toe te laten of is dit gaandeweg het organiseren opgekomen?
  • 2. Is uw college van mening dat de aankondiging op de gemeentepagina zoals hierboven geciteerd beter anders geformuleerd had moeten zijn?
  • 3. Was de beperking tot 200 om redenen van ruimte, van veiligheid, of was het budget anders onvoldoende?
  • 4. Hoe is de selectie tot stand gekomen, volgens “wie het eerst komt” of zijn er andere criteria geweest? (toelichting: het kan immers zijn dat een vereniging honderd vrijwilligers telt, die mogen dan in principe allemaal komen. Zodra duidelijk werd dat dit niet uitvoerbaar was, zal er een selectie gemaakt zijn, bv een maximaal aantal per organisatie. Graag duidelijkheid hierover naar de raadsleden maar vooral ook naar de vrijwilligers zelf).
  • 5. Is de organisatie compleet in handen geweest van het Vrijwilligerspunt of heeft uw college zelf het finale akkoord gegeven over de opzet?
%d bloggers liken dit: