Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s)

Namens de Ouderenbonden zijn in de gemeente Medemblik verschillende Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) werkzaam. Sommigen van hen zijn ook werkzaam als hulp bij belastingaangifte. Zij zijn opgeleid door de ouderenbonden en worden elk jaar bijgeschoold. De VOA is onafhankelijk en gaat uit van de eigen kracht en regie van u als cliënt.

Wat doen de Vrijwillig Ouderen Adviseurs?

  • – Zij proberen ouderen te helpen in de wirwar van regelingen, brieven, e.d.
  • – Zij zijn vraagbaak en tussenpersoon van en naar instanties
  • – Zij kennen de procedures en kunnen u zo helpen bij het maken van keuzes
  • – Denkt u bijvoorbeeld aan
  • – Hoe moet dit formulier worden ingevuld
  • – Waar kan ik welke informatie krijgen
  • – Hoe zit het met mijn toeslagen
  • – Wat te doen bij overlijden
  • – Rekeningen opbergen/ betalen
  • – Mijn partner is een verpleeghuis opgenomen, wat nu?

De VOA doet zijn /haar werk voor niets, maar wil wel een vergoeding voor de kosten, bv. reiskosten, verzendkosten, e.d.

Bereikbaar

U kunt de VOA bereiken door te bellen met een contactpersoon: Nicolette Swart 0228 584593, of Cisca Groeneveld 0229 201519. U kunt ook contact opnemen met MEE/de Wering/WonenPlus. Aarzel niet, neem gerust contact op.AVC 20171230 012 511