Kamerfracties SGP, CDA, GroenLinks en CU willen rolstoelvriendelijker OV op platteland – Kamervragen over toegankelijkheid buurtbussen dankzij brief GWT Medemblik

image“SGP, CDA, GroenLinks en CU willen rolstoelvriendelijker OV op platteland”, kopt het persbericht uit de Tweede Kamer dat in de mailbox verschijnt. Aanbieders van openbaar vervoer weigeren mensen in een rolstoel mee te nemen. Dat gebeurt vooral in dorpen, als rolstoelgebruikers willen overstappen van een gewone lijnbus naar een buurtbus. De redenering: een kleinere bus staat officieel te boek als auto. Daarmee vervalt de wettelijke plicht om iemand in een rolstoel te accepteren.

De Kamerfracties van de SGP, CDA, GroenLinks en CU vinden dit ongewenst, zeker omdat Nederland zich wil houden aan het VN-verdrag voor gehandicapten.

embleem-gwt-medemblik_thumbWet op het personenvervoer 2000
Aanleiding van deze Kamervragen is een brief van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT Medemblik), een werkgroep van de Dorpsraad Andijk, waarin de kwestie uiteen wordt gezet inclusief de standpunten van de provincie Noord-Holland en van het College voor Rechten van de Mens in Utrecht: “Het werd duidelijk dat op dit punt de wet niet is aangepast op het VN-Verdrag, aldus Gerrit van Keulen, coördinator van GWT Medemblik. “Het gaat om openbaar vervoer, vervoer dus voor iedereen, maar de praktijk wijst anders uit. En juist op het platteland is het voor mensen met een beperking van groot belang dat ze overal aan mee kunnen doen, net als mensen zonder beperkingen. Daar hoort een goed toegankelijk openbaar vervoer ook bij. Buiten dat, de buurtbussen zijn aangepast op het vervoer van een rolstoelpassagier. En het gaat om mensen die zelfstandig kunnen reizen! Volgens het VN-Verdrag kan en mag er dan niets in de weg staan om dit te realiseren. Dat bleek dus niet het geval te zijn met de buurtbus, die wordt door de ‘Wet op het personenvervoer 2000’ niet gezien als bus maar als auto en dan zouden de regels van het VN-Verdrag niet van toepassing zijn. Dat zien de Kamerleden die nu vragen gaan stellen ook in. We zijn dan ook benieuwd wat de minister van VWS, Hugo de Jonge (CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Milieu hiermee gaan doen.”

image
Tweede Kamer
Kees van der Staaij: “We vragen de verantwoordelijke bewindspersonen daarom om dit hiaat in de wet aan te passen, zodat mensen met een rolstoel voortaan altijd gebruik kunnen maken van de buurtbus.”

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ellemeet (GL), Dik-Faber (CU) en Von Martels (CDA) aan de ministers van VWS en I en W over de situatie dat het openbaar vervoer in de dorpen niet altijd toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

De vragen luiden:

1.Klopt de informatie dat rolstoelpassagiers die gebruik willen maken van het openbaar vervoer door een omissie in de wet- en regelgeving aangaande het openbaar vervoer geweigerd kunnen worden bij het overstappen van een gewone lijnbus naar een buurtbus, zélfs nu de buurtbussen volgens de Regeling toegankelijkheid van het openbaar vervoer verplicht geschikt zijn gemaakt om rolstoelpassagiers te kunnen vervoeren?[1]

2. Is de informatie correct dat de situatie zoals beschreven in vraag 1 veroorzaakt wordt doordat een buurtbus geen bus is in de zin van de Wet op de personenvervoer, maar een auto, en daardoor niet verplicht kan worden om rolstoelpassagiers te vervoeren?

3. Bent u het ermee eens dat het een onwenselijke situatie is als mensen in een rolstoel niet kunnen overstappen van een lijnbus naar een buurtbus, mede gelet op de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking?

4. Indien er inderdaad sprake is van een omissie in de wet, bent u dan bereid de genoemde omissie te repareren door de Wet op het personenvervoer aan te passen, zodat ook mensen met een rolstoel voortaan altijd gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de buurtbus, buiten de stroom- of hoofdlijnen?

Zie [1] https://www.mensenrechten.nl/publi…/oordelen/2017-134/detail

Beide ministers krijgen 4 weken om de Kamer te antwoorden.


Facebookpagina van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik

%d bloggers liken dit: