Gemeente Medemblik hanteert lagere rentes dan KASSA aangaf

imageDe gemeente Medemblik hanteert lagere rentetarieven voor sociale leningen dan wat Vara’s KASSA in een landelijk onderzoek aangaf in een uitzending van 16 december 2017. Volgens KASSA zou de gemeente Medemblik 12-14% rente rekenen bij een sociale rekening. De gemeente hanteert echter een tarief van 5,3 en de 8,2%. Naar aanleiding van de uitzending en de daaropvolgende publicaties hierover, zoals door APBB|ANN werden er vragen gesteld door PW2010 en PWF.

In de beantwoording van de raadsvragen zegt de gemeente dat er sprake is van twee soorten leningen die ieder een ander doel hebben. “Kredietbank Nederland verstrekt persoonlijke leningen en sociale leningen. De aanvraag van een persoonlijke lening kan door iedere inwoner van de gemeente worden gedaan en gaat buiten de gemeente om. De aanvraag van een sociale lening is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Dit zijn vaak leningen met een specifiek doel en waarvoor de gemeente het beleid bepaalt. De rente voor persoonlijke leningen ligt tussen de 8,2 en 12,6% en voor de sociale leningen tussen de 5,3 en de 8,2%.”

In bepaalde gevallen biedt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand een renteloze lening.

De gemeente nam contact op met de programmamakers om de gegevens van het onderzoek te wijzigen.