#MbkStemt | #GR2018 – Armoedebestrijding, behoud culturele voorzieningen en goed WMO-beleid zijn het belangrijkst voor Andijkers | Speerpunten politieke partijen

DRA 20180124 001 0154
De Dorpsraad Andijk heeft in de aanloop naar de verkiezingen twee enquêtes gehouden om erachter te komen wat men in Andijk belangrijk vindt en waar de politiek aandacht aan moet besteden in de komende 4 jaar.

”Er werd één enquête gehouden op Internet en één tijdens het Politiek Café in het Dorpshuis Centrum. In totaal deden ruim 140 mensen hieraan mee, de respondenten. Opvallend daarbij is dat deze twee enquêtes verschillende inzichten gaven met als resultaat wanneer je ze samenvoegt dat Armoedebestrijding, behoud of uitbreiding culturele voorzieningen en een goed WMO-beleid de drie belangrijkste onderwerpen zijn waar de nieuwe gemeenteraad aandacht aan moet besteden,”aldus een woordvoerder van de dorpsraad. “De deelnemers zeggen feitelijk tegen de nieuwe raad wat zij belangrijk vinden om daar goed beleid voor te maken.”

De dorpsraad heeft de enquêtes vergeleken met de speerpunten van de partijen die aan het Politiek Café meededen en komt tot de conclusie dat vrijwel alle partijen deze drie speerpunten delen met de Andijkers: “Vrijwel elke partij deelt deze ‘Andijker speerpunten’ al heeft men zo daar een eigen omschrijving voor. Een aantal partijen gaven ook aan dat men liever geen rangorde gaf aan hun speerpunten omdat elke onderwerpen even belangrijk is. Wij als dorpsraad kunnen ons echter voorstellen dat het bestrijden van armoede, het behoud van culturele voorzieningen en een goed WMO-beleid belangrijker is dan meer politici in de wijk of parkeren. Dat zijn op zich ook belangrijke onderwerpen, maar de grootste gemene delers geven toch een duidelijk beeld waar het feitelijk naar toe moet.”

image

 

image

 • Lijsttrekker: Harry Nederpelt
 • Actief samenwerken met inwoners aan leefbare vitale kernen
 • Ontwikkelen van cultuur- en museumbeleid
 • Zorg en ondersteuning op maat jong, oud en mantelzorgers.
 • Woningbouw en -aanpassing voor jong en oud.
 • Ruimte bieden aan ondernemers
 • Vrijwilligersbeleid; minder regeldruk en betere ondersteuning
 • Verkeersveiligheid
 • Duurzaamheid
 • Toegankelijkheid van openbare ruimte en informatie
 • Goed onderhoud openbaar groen
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • Lijsttrekker: Luiten Plekker

 • Woonkernen: behoud/verbeteren leefbaarheid en voorzieningen
 • (Top)sport: faciliteren en investeren
 • Duurzaamheid: stimuleren, voorlichten en een goed voorbeeld zijn
 • Veiligheid: in de buurt en op de weg
 • Welzijn en zorg: wij zorgen voor elkaar
 • Bestuur: helder en transparant
 • Agrarische sector: ruimte voor ondernemen, met respect naar de omgeving
 • Cultureel erfgoed: behoud cultureel erfgoed met oog voor vernieuwing
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • Lijsttrekker: Geert Mos
 • Duurzaamheid
 • Geen inspraak maar beginspraak.
 • Een verantwoord erfgoedbeleid.
 • Kernvisies voor alle kernen:
 • Afschaffen van de grijze container.
 • Geen ontsierende windmolens in het authentieke landschap.
 • Taakstelling huisvesting buitenlandse werknemers
 • Afschaffing hondenbelasting.
 • Verbetering groenvoorzieningen en onkruidbeheer.
 • Een nieuw overdekt zwembad (Wervershoof red.).
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • Lijsttrekker: Dirk Kuipers

 • Nieuwbouw, waaronder levensloopbestendige en starterswoningen
 • Meer groen in de woonomgeving – terugdringen knelpunten
 • Meer invloed te hebben op het bestuur
 • Bewaren cultureel erfgoed
 • Toegankelijk organiseren voor ouderen en gehandicapten
 • Duurzame samenleving.
 • Dorpshuizen plek van ontmoeting – Leefbaarheid vergroten
 • Ombudsteam PvdA
 • Basisinkomen boven de armoedegrens.
 • Bijstandsuitkeringsgerechtigden worden goed begeleid naar vrijwilligerswerk
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • Lijsttrekker: Mark Raat

 • In Andijk
 • Ouderenwoningen op Asonia-terrein
 • Meer veiligheid in huis en wegen
 • Bereikbaarheid verbeteren
 • Toeristische waarde Koopmanspolder verhogen uitkijktoren
 • Centrum aantrekkelijker maken
 • In de gehele gemeente
 • Meer betaalbare woningen voor alle doelgroepen
 • Ruimte geven aan inwoners en ondernemers
 • Lagere lasten voor burgers en bedrijven
 • Beter onderhoud van openbaar groen
 • Mensen die een uitkering krijgen leveren tegenprestatie
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • Lijsttrekker: Siem Zeilemaker
 • Minima en kinderarmoede, meer dan 800 kinderen in armoede leven. Gratis fruit op school
 • Wonen en duurzaamheid
 • Iedereen telt mee, ouderen, gehandicapten, LHBTi,s
 • Veiligheid, wijkagent zichtbaar en bereikbaar aanwezig, woninginbraak etc.
 • Gemeente dichtbij, Ambtenaar in elke kern, website veel beter
 • Recreatie, vb. Goed voor ons=goed voor de toerist
 • Sport en cultuur, Laagdrempelig via scholen, bibliotheek etc. Musea gratis voor jeugd.
 • Burgerparticipatie, niet alleen als de gemeente het vraagt
 • Gezondheid en Welzijn, ombudsman zorg,
 • Ouderenbeleid, Ouderenloket.
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • Lijsttrekker: Anneke van der Geest
 • Een integer, sociaal en duurzaam beleid;
 • Een financieel gezonde gemeente,
 • Activiteiten en voorzieningen die het welzijn bevorderen
 • Stimulering en ondersteuning sociale functie van dorpshuizen;
 • Uitbreiding van culturele voorzieningen
 • Samenhangend beleid voor zowel ouderen als jongeren;
 • Steun voor sportverenigingen
 • Betaalbare woningen voor alle doelgroepen;
 • Stimulering van hergebruik van grondstoffen;
 • Het belonen van het thuis goed scheiden van afval;
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

image

 • Lijsttrekker: Ria Manshanden
 • Ondersteuning kwetsbare mensen
 • Groene en veilige woonomgeving
 • Kennis, kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn
 • Schone lucht, schoon water en een schone bodem.
 • Betaalbare woningen voor iedereen, in alle kernen
 • Medemblik geen Randstad, maar “groentetuin” en rustgebied
 • Geen laagvliegroutes over West-Friesland
 • Bescherming landschap, stilte, duisternis en sterrenhemel
 • Meer biodiversiteit, bescherming bomen, flora en fauna
 • Een circulaire economie
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

image

 • L:ijsttrekker: Piet Groot
 • Hondenbelasting afschaffen
 • Meer inzet voor economische ondersteuning en verbetering.
 • Betrouwbaarheid naar de burgers toe.
 • Menselijker naar de burgers.
 • Problemen voorkomen en / of oplossen.
 • Meer en betere Burgerparticipatie.
 • Dierenwelzijn.
 • Ga naar de website van deze partij voor meer informatie

© C.A.P. Andijk

Advertentie
%d bloggers liken dit: