BAMM Medemblik dient motie in afschaffing Hondenbelasting

imageAndijk/Wognum | APB – Fractievoorzitter Piet Groot van BAMM Medemblik dient morgenavond een motie waarin hij het college van B&W opdraagt de hondenbelasting af te schaffen.

Groot ziet de hondenbelasting als een achterhaald middel om aan middelen te komen, iets wat nog uit de Middeleeuwen stamt en waarvan de redenen die destijds de grondslag vormden voor de belasting allang niet meer bestaan. Ook is deze belasting volgens BAMM in strijd met het gelijkheidsbeginsel daar andere huisdieren niet belast worden.

“De meeste honden komen niet eens op de openbare weg maar blijven op het erf. Het is dan niet te rechtvaardigen dat de eigenaren hiermee worden belast”, aldus Groot.

Hieronder de motie die hij zal indienen tijdens de raadsvergadering van morgenavond, als motie “vreemd aan de orde van de dag”, een term dat aangeeft dat er geen aansluitende agendapunten zijn in de vergadering en daarom aan het eind daarvan in behandeling wordt genomen.

MOTIE

Constaterende dat:

 • Hondenbelasting uit de middeleeuwen stamt, om redenen die geen van alle meer bestaan, nu de middeleeuwen al even voorbij zijn; 
 • Hondenbelasting strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, nu andere (huis) dieren onbelast zijn; 
 • Hondenbezitters, in geval van overlast, daar zelf ten volle de verantwoording voor dienen te aanvaarden, en die zaken zo nodig geregeld en gehandhaafd dienen te worden; 
 • Zeker in een grotendeels plattelandsgemeente het gros van de honden de erven niet eens verlaten, dus voor die groep in geen geval een rechtvaardiging of denkbare reden is om die te belasten; 
 • Deze belasting in Spanje, Frankrijk en Groot Brittannië al landelijk is afgeschaft; 
 • Deze belasting in Nederlands in steeds meer gemeenten wordt afgeschaft, momenteel al in 147 gemeenten. 
 • Dit vorig jaar in Amsterdam is gebeurd en volgend jaar in Rotterdam gaat gebeuren;
 • Die belasting al in 2002 in Andijk is afgeschaft; 
 • Deze in buurgemeente Enkhuizen is afgeschaft, in Hollands Kroon na de fusie niet is ingesteld en de afgelopen jaren ook in Noord-Holland in Bloemendaal, Den Helder, Diemen, Bergen, Heiloo, en Langendijk is afgeschaft.

Overwegende dat: 

 • Controle, handhaving en administratie en inningkosten onevenredig hoog zijn in relatie tot de opbrengst;
 • Deze belasting door de burgers (veelal) wordt bezien en beoordeeld als onrealistisch, onredelijk, inefficiënt, en zeer irritant. 
 • De burger zich er mee gepakt voelt, wat het aanzien en de achting voor het lokale bestuur, en de bestuurders schade toe brengt; 
 • Honden in hoofdzaak van (aanzienlijk) belang zijn m.b.t. Leefbaarheid, en soms ook WMO gerelateerd zijn, en ook een nuttige functie vervullen voor veiligheid en bewaking. 
 • Derhalve uit de budgetten voor WMO, veiligheid en leefbaarheid de mindere inkomsten kunnen worden gecompenseerd; 
 • Ter dekking van de gederfde inkomsten er geen geld uit wordt gegeven voor zaken die alleen enig plezier genereren voor een kleine groep, b.v. onnodig en nutteloos vervangen van een particuliere brug met gemeenschapsgeld (Zwaagdijkbrug a. € 80.000 euro) etc.

Draagt het college op:

 • De raad een voorstel te doen, om de hondenbelasting af te schaffen.

Ingediend door:
P. Groot (BAMM)

%d bloggers liken dit: