PvdA Medemblik stelt schriftelijke vragen aan college over provinciale regeling aanpassen bushaltes

De PvdA Medemblik heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Medemblik over de herhaalde regeling van de provincie Noord-Holland waarmee meer bushaltes toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mindervaliden en waarvoor 3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Wegbeheerders – zoals de gemeente Medemblik – kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de Provincie.

Vorig jaar werd in een commissievergadering Mobiliteit van de Provinciale Staten van Noord-Holland o.a. deze regeling nog eens aangekaart door de insprekers Jeroen Muntjewerf en Gerrit van Keulen

De vragen luiden:

  1. Is het college bekend met de toegankelijkheid van de bushaltes binnen de gemeente Medemblik?
  2. Zijn er bushaltes die een aanpassing nodig hebben? Zo ja, kunt u aangeven waar deze aanpassingen nodig zijn en op welke termijn deze kunnen worden uitgevoerd?
  3. Is het college bekend met deze provinciale regeling en zo ja, wordt hier al een beroep op gedaan?

De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT Medemblik) bracht deze (herhaalde) regeling onder de aandacht omdat niet alles haltes binnen de gemeente Medemblik aangepast zijn en dat een aantal haltes die aangepast feite niet of beperkt toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers die gebruik willen maken van de bussen die zijn aangepast op het vervoer van rolstoelgebruikers.

imageimage  Op bovenstaande foto’s twee willekeurige haltes die weliswaar zijn aangepast maar niet zoals het zou moeten. Ze zijn erg smal, hebben niet een eigen of te steil oprit of er staat een bushaltepaal in de weg.


Noord-Holland investeert in bushaltes voor iedereen

imageDe provincie Noord-Holland wil dat er meer bushaltes toegankelijk worden voor mindervaliden.

Bijvoorbeeld door het plaatsen van een geleidenstrook voor blinden of slechtzienden of een goede aansluiting van het perron op de bus, waardoor de instap veilig is.

De provincie stelt hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar. Zo wordt het openbaar vervoer in Noord-Holland voor iedereen toegankelijk. Noord-Holland wil hiermee stimuleren dat het openbaar vervoer voor zoveel mogelijk reizigers aantrekkelijker en bereikbaarder wordt.

Basiscriteria voor toegankelijke bushaltes

Bushaltes zijn er in alle vormen en maten: van een paal op de stoep tot een modern overstappunt met verschillende haltes. Om toegankelijk te zijn moet een bushalte voldoen aan een aantal basiscriteria, zoals de minimale hoogte van het perron en de breedte van de halte.

Een mooi voorbeeld van een toegankelijke halte is de bushalte Westergracht in Haarlem. Hier is het perron groter gemaakt voor reizigers in een rolstoel en zijn er geleidenstroken aangebracht voor blinden en slechtzienden.

Regeling

Met de subsidie helpt de provincie andere wegbeheerders om hun bushaltes toegankelijk te maken. Dit kan door bij het aanleggen van nieuwe bushaltes, of bij het aanpassen van bestaande, rekening te houden met de basiscriteria voor toegankelijkheid.

Wegbeheerders in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen via de ‘Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2018’.

Het maximale subsidiebedrag is € 30.000,- per bushalte en kan tot 17 mei 2018 worden aangevraagd.

De regeling is voor zowel bestaande als nieuwe bushaltes. Alle informatie staat in het subsidieloket.


Dankzij PvdA en CDA extra geld voor rolstoeltoegankelijke bushaltes

Minimaal 105 bushaltes kunnen met investeringen door de provincie Noord-Holland opgehoogd worden en voorzien van geleidestroken. PvdA statenleden Marieke van Duijn en Nico Papineau Salm en hun CDA collega Dennis Heijnen zijn blij met dit besluit van Gedeputeerde Staten. In het voorjaar vroegen de drie Statenleden aandacht voor het probleem dat nog altijd veel bushaltes niet veilig zijn voor mensen met een fysieke beperking of eenvoudigweg niet geschikt zijn om daadwerkelijk de bus in te komen.

imageHeijnen (CDA): “Na klachten van inwoners hebben wij de gedeputeerde Mobiliteit gevraagd om actie te ondernemen. Mensen met een fysieke beperking moeten gewoon met de bus mee kunnen, zeker omdat het voor hen niet altijd mogelijk is zelf een auto te besturen en ze dus afhankelijk zijn van het Openbaar Vervoer.”

Wegbeheerders (gemeenten) kunnen tot en met 17 mei subsidie aanvragen bij de provincie voor nieuwe toegankelijke bushaltes of het opwaarderen van bestaande bushaltes. De subsidie bedraagt maximaal 30.000 euro per aanvraag.

imageVan Duijn en Papineau Salm (PvdA): “We zijn erg blij dat de gedeputeerde dit snel heeft opgepakt en inwoners merken dat er iets met hun klachten gebeurd.

”We hopen dat zoveel mogelijk gemeenten van het aanbod gebruik zullen maken om haltes zo in te richten dat zij voldoen aan de landelijk vastgestelde toegankelijkheidsnormen voor mindervalide reizigers.”

%d bloggers liken dit: