Opnieuw schriftelijke vragen PW2010 over kliko’s en ‘bijna ongeval’ in Andijk

imageAndijk | Begin januari heeft Anneke van der Geest, fractievoorzitter van PW2010, vragen gesteld over de wijziging van de locatie aan de Reinderhiej voor het aanbieden van huisvuilcontainers (kliko’s) om te worden geleegd door HVC. HVC wil dat de bewoners  de kliko’s op de Buttervin plaatsen, rum 100 meter verder. Ook gaf PW2010 aan welke problemen dat opleverde voor de bewoners die visueel of lichamelijk gehandicapt zijn.

Van der Geest schrijft het volgende daarover: “Inmiddels heeft er 17 januari een artikel in de krant gestaan, waaruit duidelijk de problematiek naar voren kwam. Ook hebben wij begrepen dat de gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid / de Dorpsraad Andijk, die dit al vroegtijdig aan de orde stelde, nog geen antwoord heeft gekregen. We zijn nu maanden verder en er lijkt niets te gebeuren, terwijl de mensen wel hun huisvuil kwijt willen. Bovendien hadden we gevraagd naar de daadwerkelijke stappen die de gemeente zou gaan nemen. “

PW2010 stelt de volgende vragen aan het college van B&W

1. In de beantwoording werd gesteld dat de gemeente er nog eens naar zou kijken. Is er al contact geweest met de gedupeerden of met de dorpsraad/ de gemeentelijke werkgroep toegankelijkheid? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en wat waren de resultaten? Zo nee, wanneer gaat u dat doen?

2. Er zijn enkele suggesties gedaan het probleem op een simpele manier op te lossen. Is daarnaar gekeken en is er met betrokkenen over gesproken of gaat dat nog gebeuren en wanneer dan?

3. Wordt het nu algemeen beleid om het achteruit steken van vuilniswagens op de verschillende locaties te vermijden? Betekent dit dan dat er op meerdere plaatsen locatiewijzigingen komen en hoe worden deze nieuwe locaties vastgesteld? Is er overleg met omwonenden/ betrokkenen?

4. In de beantwoording op onze vragen was er sprake van een bijna- ongeluk. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, maar dit antwoord riep bij velen vragen op. De woordvoerder van HVC kwalificeerde dit zelfs als een broodje-aap-verhaal. Om helderheid te krijgen en misvattingen uit de wereld te helpen, de volgende vragen: Wanneer was dit bijna ongeluk wie/welke instantie heeft dit gemeld?

image
Klik op het artikel om deze te lezen op de site van het NHD (abonnement noodzakelijk)

%d bloggers liken dit: