Advertenties

PW2010: Vragen aan college B&W Medemblik over rente sociale krediet

imageWervershoof – Ook PW2010 heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W over de hoogte van de rente die volgens het tv-programma KASSA van zaterdag 16 december gevraagd zou worden bij het verstrekken van sociaal krediet.

Medemblik blijkt een van deze gemeenten te zijn. Nu zijn deze kredieten juist bedoeld voor mensen, die door gewone banken worden geweigerd, deze kwetsbare doelgroep moet fors betalen voor een lening om noodzakelijke voorzieningen te kunnen betalen, zoals het vervangen van een wasmachine, het betalen van zorgkosten. Door de hoge rente wordt de kwetsbare doelgroep op hogere kosten gejaagd. Om duidelijkheid te krijgen willen we de volgende vragen stellen.

  • 1. Is Medemblik aangesloten bij de Nederlandse kredietbank? 
  • 2a. Volgens het onderzoek van het programma Kassa gaat het bij de gemeente Medemblik om een rentepercentage van 12-14%, de categorie met de hoogste rente. Klopt dit?
  • 2b. Geldt dit percentage voor alle aanvragers van een sociaal krediet? Zo ja, in hoeverre kan er dan nog worden gesproken van een sociaal krediet? Kunt u het antwoord beargumenteren?
  • 2c. Door het afsluiten van een noodzakelijke lening tegen een rente van 12-14% is het wel haast onmogelijk om te sparen. Is dit niet om moedeloos van te worden? Biedt dit beleid wel perspectief?
  • 2d. Hoe verhoudt zich dit hoge rentepercentage met het beleid van de schuldhulpverlening en de bestrijding van armoede?
  • 3. Heeft de gemeente andere mogelijkheden om in de financiële nood te voorzien? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dit?
  • 4. Is er sprake van maatwerk, m.a.w. wordt er naar de persoonlijke omstandigheden gekeken?

Het college van B&W heeft nog niet geantwoord.

Advertenties