Advertenties

Schriftelijke vragen Progressief West-Friesland over rentetarief sociale krediet gemeente Medemblik

image
imageOp zaterdag 16 december 2017 zagen wij het programma Kassa, waarin we vervolgens verwezen werden naar de site. Op de site staat een tekst onder de kop “woekerrentes gemeenten voor sociale kredieten”. In het stuk is gesteld dat mensen die bij een gewone bank worden geweigerd in aanmerking kunnen komen voor en sociaal krediet. Echter het maximale rentetarief voor deze leningen is gesteld op 14%. Er zijn echter gemeenten die een tarief hanteren van 2,6 %. Er zijn echter ook gemeenten die het tarief tussen de 12 en 14% hanteren. Deze hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden.

Op de site is het ook mogelijk te zoeken wat de rentetarieven binnen de gemeenten zijn. De site geeft aan dat de gemeente Medemblik een tarief hanteert wat tussen de 12 en 14% in ligt.

  • Vraag1 Bent u bekend met het stuk, zoals hierboven genoemd?
  • Vraag 2 Kunt u aangeven of het tarief binnen onze gemeente inderdaad tussen de 12 en 14% ligt?
  • Vraag 3 Zo nee, waarom niet?
  • Vraag 4 Zo ja, wat is het rentetarief wat de gemeente Medemblik hanteert?
  • Vraag 5 Hoe lang wordt dit tarief al gehanteerd?
  • Vraag 6 Indien wij leningen verstrekken, komt dit geld uit eigen vermogen of van de gemeentelijke kredietbank?
  • Vraag 7 Om hoeveel verstrekte leningen gaat het in Medemblik in de afgelopen jaren?
  • Vraag 8 Waarom ligt het rentepercentage ver boven de huidige bedragen die mensen moeten betalen voor een lening, uitgezonderd de woekerrentes van financiers voor koop op afkoop e.d. ( bijvoorbeeld Wehkamp).
  • Vraag 9 Wat is het financieel voordeel voor de gemeente in 2016 en 2017 geweest bij het verstrekken van deze leningen? (Opbrengsten – kosten)
  • Vraag 10 Bent u bereid het rentepercentage naar een sociaal aanvaardbaar niveau terug te brengen, bijvoorbeeld zoals in de gemeente Apeldoorn waar max. 2.1 % wordt berekend

Siem Zeilemaker,
Progressief West-Friesland
06 22275179
Medemblik


Zie ook

Kassa: Gemeente Medemblik rekent 12,6% rente voor sociale kredieten

Advertenties