Advertenties

Kassa: Gemeente Medemblik rekent 12,6% rente voor sociale kredieten

imageimage
De sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. De hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden. Dat meldt Vara’s KASSA in de tv-uitzending over dit onderwerp.

Medemblik is een van de gemeenten die hoge rente rekenen voor een sociale kredieten.

Dit zijn de gegevens over de gemeente Medemblik:

Medemblik Kredietbank Nederland

Wat is het maximale rentepercentage? 12,6%

Wat vindt de gemeente van het maximale rentepercentage?

Deze leningen gaan buiten de gemeente om en we hebben hier ook geen afspraken over met de Kredietbank.

Wat zijn de voorwaarden om het krediet te krijgen?

De Kredietbank geeft aan dat de aanvrager moet voldoen aan 1 of meerdere van de volgende voorwaarden: 1. Verdient niet meer dan 130% van het minimumloon; 2. Heeft een negatieve codering bij het BKR; 3. Kan niet terecht bij een commerciële bank; 4. Is ouder dan 65 jaar; 5. Heeft schulden die hij wil herfinancieren.

Veranderen de rentepercentages per 1-1-2018?

De Kredietbank geeft aan dat de rentepercentages voor een lening zijn gebaseerd op de rentepercentages die de Rabobank voor persoonlijke leningen hanteert, verhoogd met 1% risico-opslag. De rentepercentages voor de sociale kredieten zijn hier een afgeleide van maar kennen een gereduceerd tarief. Tweemaal per jaar worden de rentepercentages herijkt. Zoals het er nu naar uitziet zullen de percentages in januari naar beneden worden bijgesteld.

Hoeveel inwoners maken gebruik van de kredietbank in uw gemeente?

Kredietbank geeft aan dat er gemiddeld 23 persoonlijke leningen per jaar worden verstrekt.

Toevoeging gemeente

De Kredietbank geeft aan dat de rentepercentages voor een lening zijn gebaseerd op de rentepercentages die de Rabobank voor persoonlijke leningen hanteert, verhoogd met 1% risico-opslag. De rentepercentages voor de sociale kredieten zijn hier een afgeleide van maar kennen een gereduceerd tarief. Tweemaal per jaar worden de rentepercentages herijkt. In de praktijk blijkt dat de meeste aanvragen voor persoonlijke leningen gedaan worden door mensen die een negatieve BKR codering hebben en daardoor niet terecht kunnen bij een commerciële bank. Dit zijn mensen die inkomen uit werk hebben en die meer verdienen dan de 130% van het minimumloon.

Zelf kijken wat de gemeente rekent? Kijk hier

Rente kan lager

De gemeente geeft aan dat de rente wordt bepaald door de Kredietbank maar in de uitzending van KASSA blijkt dat een gemeente zelf ook iets kan doen om de rentepercentage zo laag mogelijk te houden. Zo rekent de gemeente Apeldoorn slechts 2,3% door een groot deel van de rente die door de kredietbank berekend wordt, voor eigen rekening te nemen wat de gemeente Apeldoorn 19.000 euro kost. Een andere mogelijkheid is om een contract aan te gaan met een bank die een lage rente hanteert voor gemeenten, al vanaf 0,3% Reactie van de wethouder in Apeldoorn: “Bij een sociaal krediet hoort ook een sociale rente.”

Advertenties