Advertenties

Minder bijstandsuitkeringen in West-Friesland

imageHet aantal mensen met een bijstandsuitkering in West-Friesland is dit jaar gedaald. In juni zette de daling in en inmiddels hoeven in alle West-Friese gemeenten minder huishoudens een beroep te doen op bijstand bij WerkSaam Westfriesland. Begin dit jaar waren er nog 3.323 uitkeringen, begin december waren dat er 3.246 (-2,3%). Ook veel andere gemeenten zien inmiddels een dalende lijn. Vooral de reden van uitstroom in West-Friesland is opvallend ten opzichte van landelijke cijfers: in West-Friesland stromen bovengemiddeld veel mensen uit doordat ze een baan hebben.

Actieve werkgeversbenadering

“We zijn natuurlijk heel blij met deze resultaten”, zegt Dirk te Grotenhuis, voorzitter bij WerkSaam Westfriesland. “Zeker als je je bedenkt dat de instroom in onze regio juist hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Als we in de cijfers duiken, dan zien we dat 44% van de uitgestroomde cliënten een betaalde baan hebben gevonden. Landelijk ligt dit cijfer op 34%. Dit resultaat komt onder andere door WerkSaams actieve deelname in het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, waarin ze samen met het UWV veel werkgevers kunnen helpen bij hun personeelsvraagstukken.”

Aantrekkende economie

Mensen vragen om diverse redenen een uitkering aan. De meest voorkomende redenen zijn: verlies van werk, einde recht op WW-uitkering, beëindiging van een huwelijk of relatie en de komst van vluchtelingen. Te Grotenhuis: “De economie zit gelukkig weer in de lift. Dat merken werkenden eerst, daarna de mensen in de WW en nu merken de bijstandscliënten het ook. Ook staan werkgevers steeds meer open voor sociaal ondernemen. Een aantal werkgevers kiest bijvoorbeeld bewust voor de inzet van vluchtelingen in hun bedrijf. Dat is goed, want de instroom van deze groep zet ook komend jaar verder voort. Wij blijven inzetten op een daling van ons uitkeringsbestand”.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van West-Friesland. WerkSaam voert in de regio de Participatiewet uit en ontwikkelt en bemiddelt inwoners met een uitkering of SW-indicatie naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorziet WerkSaam tijdelijk in levensonderhoud, met een uitkering. Werk is echter de rode draad. Dit gebeurt samen met werkgevers. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Werk is iets waar iedereen recht op heeft. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland!

Meer informatie over WerkSaam vindt u op www.werksaamwf.nl.

Advertenties