Advertenties

Gezocht! Ervaringsdeskundigen / betrokken inwoners om toegankelijkheid te verbeteren

GWT Logo met naam
Binnen de gemeente Medemblik willen we een werkgroep ‘toegankelijkheid’ opzetten. Hiervoor zoeken wij nog steeds een aantal ervaringsdeskundigen en/of betrokken inwoners die de toegankelijkheid willen beoordelen binnen de woonkernen.

Ontstaan werkgroep
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om aan de wettelijke toegankelijkheidsnorm te voldoen. Deze norm komt voort uit het Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De ambitie van het Verdrag is een samenleving waaraan iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen. Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt met de gemeenteraad om de toegankelijkheid in kaart te brengen. Daarvoor is Andijk gekozen als pilot. Inmiddels zijn de bevindingen van dit onderzoek aan de gemeente Medemblik aangeboden voor verdere afhandeling daarvan. Maar daarmee is het werk nog niet gedaan!

Toegankelijkheid in de gemeente Medemblik
Bij het toetsen van de toegankelijkheid kunt u denken aan  een te hoge stoeprand of een te diepe goot op straat, lof aan lantaarnpalen die in het midden van de stoep staan waardoor iemand er met een rollator of kinderwagen niet langs kan of dat een invalidetoilet gebruikt wordt als opslagplaats, een brievenbus die onbereikbaar is en een onverlichte toegang tot een stembureau. Zo zijn er nog meer obstakels die de toegankelijkheid kunnen belemmeren voor mensen met een beperking.
Maar ook toegankelijkheid van schriftelijke informatie, zoals websites, gemeentenieuws in de kranten en brieven aan inwoners valt hieronder.

Meer informatie
Heeft u interesse? En woont u in het werkgebied van de werkgroep? Neem dan voor meer informatie contact op met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik via tel. 06 538 70 258 (bij voorkeur ’s middags) of via gwtmedemblik@gmail.com. Of per post: GWT Medemblik, Postbus 67, 1619 ZH Andijk

Zelf een klacht?
Heeft u zelf een klacht over toegankelijkheid binnen de gemeente Medemblik dan kunt u deze contactgegevens

Advertenties