Advertenties

Zorg, zoals de West-Fries het wil…

Zorg, zoals de Westfries het wil op donderdag 2 november 2017 in de Plataan in Zwaag. Wat wil de West-Fries voor zorg? Wie bepaalt dat? Wanneer wil hij die zorg en door wie? Een initiatief vanuit de KSO0Wfr. (Koepel van Samenwerkende Ouderen in West-Friesland) samen met vertegenwoordigers vanuit het Westfriesgasthuis is opgezet om de zorg in West-Friesland te verbeteren. Een van de initiatiefnemers is Hans Schipper. Hij zal op deze themaochtend uw vragen beantwoorden en een duidelijke uitleg geven over de belangrijkheid van dit initiatief.

image
Als we het over zorg hebben, hebben we het ook over de wijkteams. Ze bestaan nog niet zo lang, moesten een plaats binnen de gemeente vinden en hebben in de verschillende gemeenten ook verschillende prioriteiten. Of toch niet?

Marina Huijsen (budgetbuddy bij MEE& de Wering) en Anita Bloem (wijkteams) zijn aanwezig om ons bij te praten over hun werk . De ochtend, die georganiseerd wordt door de KSO-Wfr. begint om 10.00 uur. Zaal open 9.30 uur. Toegang gratis.
Adres: Pastoor Nuyenstraat 1,1689 GM  Zwaag, Telefoon: +31(0)229 238027

Advertenties