Advertenties

Weer blauwalg geconstateerd in zwemwater Koopmanspolder in Andijk

image
Het is een gebed zonder end, meldt de Dorpsraad Andijk. “Voor het zoveelste jaar op rij is er weer blauwalg geconstateerd in het zwemwater Koopmanspolder in Andijk. Wanneer worden er nu eens afdoende maatregelen getroffen?!”

In een gesprek met het Recreatieschap Westfriesland eerder dit jaar werd de dorpsraad aangegeven dat het een zaak is van meerdere oorzaken en partijen: “De kom moet uitgebaggerd worden, er moet een systeem bedacht worden dat het water doorstroomt en ververst. Nu staat het bijkans stil. En dan nog de vervuiling van het water door poepende ganzen… Al deze factoren leiden elk jaar in de zomer tot blauwalg. Bepaald geen visitekaartje voor Andijk!”

imageNa een controle van het zwemwater Koopmanspolder Andijk in de gemeente Medemblik heeft het Recreatieschap blauwalg geconstateerd en komt er op korte termijn een waarschuwing voor het zwemwater. Op verzoek van het Recreatieschap Westfriesland laat de RUD binnenkort een herbemonstering uitvoeren. Tot de uitslag daarvan bekend is, geldt een waarschuwing.

Dat wil zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. Er mag wel gezwommen worden; de recreant moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid (bijvoorbeeld in het geval van algenbloei). Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt uitgelegd waarom er een waarschuwing is gegeven. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen.

Meer informatie

De melding wordt ook gemeld op de Zwemwatertelefoon (0800) 1021300, is te vinden op Teletekst pagina 725 en wordt weergegeven op de landelijke zwemwaterwebsite www.zwemwater.nl. Op deze site wordt de actuele zwemwaterkwaliteit van alle zwemlocaties in Nederland weergegeven. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.recreatieschapwestfriesland.nl/home/zwemwaterkwaliteit of www.zwemwater.nl.

Op de kaart wordt overigens een verkeerde locatie aangegeven waar de waarschuwing geldt.

Advertenties