Advertenties

Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede binnen gemeente Medemblik

image
image5In de vergadering van het college van B&W is eerder deze maand de motie ‘Bestrijding Kinderarmoede” besproken. Het college moet met een plan van aanpak komen nog voordat de zomerreces begint.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Medemblik, donderdag 6 april, werd de motie "bestrijding kinderarmoede" unaniem aangenomen.

Op initiatief van de PvdA Medemblik, werd in samenwerking met het CDA, door fractievoorzitter Bert de Jong van PvdA Medemblik een motie ingediend, waarbij het college o.a. wordt opgedragen een plan van aanpak op te stellen hoe extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede in onze gemeente kunnen worden besteed.

Een zo breed mogelijke publiciteitscampagne moet er voor te zorgen, dat inwoners er kennis van kunnen nemen, dat alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en die in arme gezinnen opgroeien, in aanmerking kunnen komen voor extra ondersteuning in natura.

Voor het zomerreces zal het college met een plan van aanpak moeten komen.

In het plan van aanpak staat hoe deze middelen zo effectief en doelmatig mogelijk te besteden, om zo kinderen in armoede binnen de gemeente Medemblik gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief te bieden.

De drie belangrijkste pijlers van dit plan van aanpak zijn;

  • Het optimaliseren van het kindpakket (pakket aan beschikbare regelingen voor kinderen in armoede).

  • Het vergroten van het bereik van deze regelingen;

  • Het verlagen van drempels / het vergemakkelijken van het aanvraagproces.

De uitvoering gaat na vaststelling van het plan van aanpak van start.

Advertenties